konto
V Liceum im. Augusta Witkowskiego

Ocena: 3.38

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Augusta Witkowskiego Kraków

A / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
174178.77200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa prawniczo-humanistyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: Prawa, i Administracji, politologii i stosunków międzynarodowych, filologicznych (w tym polonistyki), międzywydziałowych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa, marketingu i PR, reklamy. W klasie 2. uczniowie realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo – zajęcia z pracownikami UJ (4 bloki tematyczne, w tym: językoznawstwo, analiza i interpretacja tekstów, zajęcia teatrologiczne).

B / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
172.65177.6200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa prawniczo-humanistyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: Prawa i Administracji, historii, geografii oraz na politologii, stosunkach międzynarodowych, na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych, międzywydziałowych studiach humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii oraz psychologii.

C / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
176.4180.95200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i matematyczno-przyrodniczych.

D / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
180.1184.2200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

E / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
192.25193.17200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Dodatkowy przedmiot, obligatoryjny: algorytmika* (prowadzona przez pracownika UJ od klasy 1.), fakultet matematyczny – prowadzony przez pracownika UJ. Od 2. klasy uczniowie mogą ograniczyć się do jednych zajęć lub kontynuować oba bloki (algorytmikę i fakultet). 
* Zajęcia z algorytmiki, informatyki i fakultetu matematycznego prowadzone na Kampusie UJ. 
Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów informatycznych, 
na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

FH / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
180.4186.18200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

w klasie 3 - fakultatywnie – udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii 
Klasa biologiczno-chemiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.

G / ogólna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
178.2184.74200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno–fizyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych. 
*Dodatkowo zajęcia laboratoryjne z fizyki od klasy 2 prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki UJ. Od klasy 3. uczeń ogranicza się do wyboru jednego przedmiotu: fizyka UJ bądź fizyka rozszerzona prowadzona przez nauczycieli V LO.