V Liceum im. Augusta Witkowskiego

Ocena: 3.72

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Augusta Witkowskiego Kraków

A / humanistyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
163171.99200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ, Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ i Instytutu 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. 

Klasa humanistyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach filologicznych (w tym polonistyki), międzywydziałowych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, politologii i stosunków międzynarodowych.

a / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
170.2177.6193.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / społeczno-prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
169.2177.04200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i 
Stosunków Międzynarodowych UJ. 
Klasa społeczno-prawnicza przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na Wydziałach Prawa i Administracji, Historii, Geografii oraz na politologii, stosunkach międzynarodowych, oraz na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych.

b / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
161.9170187.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

C / matematyczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
181.6186.66200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. 
Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i matematyczno-przyrodniczych. 
Zajęcia z fizyki stosowanej i fizjologii i anatomii człowieka prowadzone w kl. II i III mają charakter fakultatywny (do wyboru przez uczniów).

c / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
183.1187.7199.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

D / matematyczno-fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
180.6187.24200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
z siedzibą w Krakowie, ul. Kawiory 21 
Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych. 
Dodatkowe zajęcia z informatyki prowadzone będą w Katedrze Informatyki AGH w Krakowie.

d / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
178184193.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

E / matematyczno-fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
179.8185.12200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Matematyki UJ oraz Instytutu Informatyki UJ. 
Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych. 
Zajęcia z algorytmiki i częściowo z matematyki prowadzone na Kampusie UJ.

e / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
193.9196.3200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F,H / biologiczno-chemiczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
181.8187.34200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddziały pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i 
Biotechnologii UJ. 
Klasy biologiczno-chemiczne przygotowujące uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.

f/h / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
178.2182.8191.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G / matematyczno-fizyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
176.2182.71200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział pod patronatem Instytutu Fizyki UJ. 
Klasa matematyczno–fizyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych. 
Zajęcia laboratoryjne z fizyki prowadzone w Instytucie Fizyki UJ. 
Dodatkowe zajęcia z informatyki w klasie drugiej-2 godziny w tygodniu i w klasie trzeciej-2 godziny w tygodniu.

g / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
174.1183.3194.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -