konto
V Liceum im. Adama Mickiewicza

Ocena: 3.78

Oceń Placowkę

Profile V Liceum im. Adama Mickiewicza Częstochowa

1A / hist-pol-wos rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaWOShistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
124.35139.44173.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o profilu filmowym, to jedyna taka oferta szkolna w Częstochowie. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy interesują się filmem i marzą o studiach na kierunkach filmoznawczych, produkcji i realizacji filmów, a także aktorskich. Program klasy rozwija pasję filmową uczniów, pogłębia ich wiedzę teoretyczno-filmową i historyczno-filmową. To propozycja dla tych, którzy chcą poznać ,,X Muzę” od podszewki.

W czasie nauki w czteroletnim liceum program filmoznawstwa realizowany jest przez trzy lata. Uczniowie zgłębiają zagadnienia z dziedziny teorii i historii filmu, poznają ludzi kina, uczestniczą w wyjazdach studyjnych do ośrodków filmowych. Dzięki zawartej współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie będą mogli poznać tajniki fotografii, komponowania kadru, czy opanować podstawowe techniki pracy z obrazem filmowym.

W programie zajęć znajdują się także zajęcia warsztatowe, w czasie których uczniowie tworzą własne etiudy filmowe od przygotowania scenopisu i scenariusza, przez rejestrację obrazu i grę aktorską po montaż i efekty końcowe.

Atmosferę obcowania z filmem podsyca fakt, że szkoła posiada własną kameralną salę kinową przeznaczoną dla 34 widzów. Tu odbywają się projekcje filmów podczas większości zajęć. Jest to jedno z niewielu takich szkolnych kin w kraju. 

przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo.

1B / biol-ang-pol rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
138.55150.54168.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil psychologiczny: Biologia jest nauką opowiadającą o życiu. To życie dotyczy zarówno otaczającego nas świata, wszystkich organizmów żywych, jak i człowieka.

W klasie pierwszej uczniowie poznają chemiczną budowę organizmów, komórkę jako podstawową jednostkę życia oraz różne procesy metaboliczne. W drugiej klasie omówiona zostanie różnorodność organizmów- botanika i zoologia. W klasie trzeciej obiektem zainteresowania będzie człowiek, a w czwartej genetyka, ewolucjonizm, ekologia i ochrona przyrody. Uczniowie oprócz standardowego materiału z zakresu biologii rozszerzonej będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania organizmu człowieka na przedmiocie: psychologiczne podstawy biologii. W klasie pierwszej zaprezentowany zostanie materiał z zakresu układu kostnego, mięśniowego i pokarmowego. Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem dostępnych pomocy naukowych i narzędzi multimedialnych.

Klasa o tym profilu dedykowana jest uczniom planującym podjąć studia na kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, biotechnologia, leśnictwo, kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja.

 

przedmiot uzupełniający: psychologiczne podstawy biologii

1Cm / biol-chem-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
137.4149167
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil medyczny adresowany jest do tych uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć naukę na studiach z zakresu nauk medycznych, jak również do tych, którzy chcą poznawać i rozwijać swoje zainteresowania z zakresu biologii i chemii.

Biologia jest nauką opowiadającą o życiu. To życie dotyczy zarówno otaczającego nas świata, wszystkich organizmów żywych, jak i człowieka.

W klasie pierwszej uczniowie poznają chemiczną budowę organizmów, komórkę jako podstawową jednostkę życia oraz różne procesy metaboliczne. W drugiej klasie omówiona zostanie różnorodność organizmów- botanika i zoologia. W klasie trzeciej obiektem zainteresowania będzie człowiek, a w czwartej genetyka, ewolucjonizm, ekologia i ochrona przyrody. Uczniowie oprócz standardowego materiału z zakresu biologii i chemii rozszerzonej będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na przedmiocie: matematyka dla chemika.

Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem dostępnych pomocy naukowych i narzędzi multimedialnych.

 

przedmiot uzupełniający: matematyka dla chemika

1Cp / geogr-inf-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
131.25143.38164.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil politechnicznyjest przeznaczony dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową pragnie związać z naukami ścisłymi. Nasi uczniowie posiadają umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów oraz dokładność i konsekwencję w działaniu. Młodzi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem, aby w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany, mogą przygotować się do tego wybierając nasz profil.

Do dyspozycji uczniów oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: informatyczną, geograficzną i matematyczną. Złożenie komputera, skonfigurowanie systemu operacyjnego, zaprojektowanie i uruchomienie sieci komputerowej oraz wykonanie strony internetowej bogatej w grafiki i animacje, przestanie być dla Ciebie tajemnicą. Uczniowie ciekawi świata, lubiący zgłębiać tajniki cyfrowego świata oraz turystyczne doświadczenia w połączeniu z obserwacją środowiska przyrodniczo-gospodarczego z pewnością znajdą tu coś dla siebie. 

Pasja w połączeniu z profesjonalizmem i zaangażowaniem nauczycieli oraz liczne olimpiady przedmiotowe i konkursy wewnątrzszkolne pozwolą wypracować solidne podstawy kompetencji, które umożliwią dalszą edukację w kierunku zdobycia upragnionego zawodu.

Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: logistyka, mechanika, informatyka, budownictwo, geodezja i kartografia, geologia, architektura, ekonomia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, matematyka, geografia, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka. Uczniowie tej klasy w ramach zajęć mają możliwość uczestniczenia: w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania - Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem (zasady funkcjonowania i wykorzystania systemu informacji przestrzennej GIS) oraz na Wydziale Infrastruktury i Środowiska - Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii; w wykładach na Uniwersytecie Śląskim – Wydział Nauk o Ziemi; w wycieczkach krajowych i zagranicznych; w Olimpiadzie Geograficznej i Informatycznej, w organizacji szkolnego „Święta liczby PI”; w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym i Geograficznym GALILEO oraz Konkursie Logicznego Myślenia organizowany przez CES; w Konkursie fotograficznym „Zoom na matematykę” oraz w Konkursie o tytuł „Super Quizera V LO” dla uczniów klas pierwszych. 

Przedmiot uzupełniającyprogramowanie w C++, Pytonie i mBoty.