Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi

Profile Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi Białystok

1bpii / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
51.877.48117.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1bpio / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
107.95124.97152.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cphi / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
44.0550.6757.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cpho / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
80.3597.98115.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cpti / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
149149149
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cpto / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
78.9100.7138.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1dpl / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
88.15106.72135.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1dpo / Technik przemysłu mody rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
89.85111.93143.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1epfi / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
106.15109.9113.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1epfo / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
111.85120.64140.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1epri / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
66.5580.2589.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1epro / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
111.4124.24138.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1fp / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
59.4587.28129.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

al / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
82.4115.9149.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik logistyk - jeden z najnowocześniejszych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę .

Zaplanuj przyszłość swoją i innych!

Logistyka - planowanie, wdrażanie i kontrola efektywności. Możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcja z podejmowanych działań. To praca, która pozwoli Ci wykazać się umiejętnością zarządzania i logicznego myślenia.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika logistyka jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Najczęściej w zawodzie wykonywane są czynności związane z:

  • przygotowywaniem procesów logistycznych i sporządzaniem dokumentów;
  • ustalaniem należności za usługi logistyczne;
  • zawieraniem umów sprzedaży usług logistycznych;
  • organizowaniem i realizowaniem zaopatrzenia oraz magazynowania, transportu i dystrybucji produktów gotowych;
  • przygotowywaniem taryf przewozowych i spedycyjnych.

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

  • przygotowywać dokumenty związane z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów oraz osób;
  • zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw;
  • organizować i realizować łańcuchy dostaw w logistyce;
  • gospodarować opakowaniami i organizować recykling odpadów;
  • obsługiwać zintegrowane systemy informatyczne;
  • prezentować działalność marketingową na rynku usług logistycznych.

 Typowymi miejscami pracy dla logistyka są:

  • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych;
  • przedsiębiorstwa handlowe, dystrybucyjne, usługowe, transportowo-spedycyjne;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • stanowiska specjalisty do spraw:

- zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne;
- sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów;
- handlu elektronicznego;
- logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
- systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami;
- gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego;
- pakowania i opakowań.

ao / Technik przemysłu mody rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
63.4112.2161
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - od 1września ZASTĄPIŁ TECHNIKA TECHNOLOGII ODZIEŻY

To zawód dla gimnazjalistów interesujących się przemysłem modowym.

Technik przemysłu mody zdobędzie umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą.

Technik przemysłu mody ma zastąpić znanego z obowiązującej dotychczas klasyfikacji zawodów Technika technologii odzieży*. Zmiany nie sprowadzają się jedynie do nazwy zawodu, ale - przede wszystkim - szeregu treści zawartych w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności, które powinien posiadać absolwent szkoły o profilu odzieżowym. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje mają z założenia stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy - wpisywać się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego, w którym zmieniające się technologie produkcyjne wymagają od pracowników nowych umiejętności...

Kim ma być Technik przemysłu mody?

Zgodnie z przyjętymi założeniami, absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik przemysłu mody powinien umieć:
 - projektować wyroby odzieżowe (z naciskiem na projektowanie materiałowe, technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu;
 - opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych, organizować i kontrolować procesy wytwarzania takich wyrobów;
 - realizować działania związane z marketingiem mody.

Warsztat i co dalej?

Kwalifikacja A.74 "Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych" przypisana do zawodu Technik przemysłu mody jest zorientowana w dużej części na produkcję przemysłową. Będą tutaj rozwijane umiejętności:
 - organizowania prac w produkcji odzieży oraz
 - prowadzenia działań związanych z marketingiem i sprzedażą wyrobów gotowych.

Wprowadzone do podstawy programowej efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą wyrobów odzieżowych to nowość w profilu absolwenta szkoły odzieżowej, mająca na celu rozszerzenie tego profilu o dodatkowe kompetencje sugerowane przez pracodawców. Podstawy działań marketingowych w branży modowej to wiedza przydatna nie tylko w małych firmach, gdzie u kadry inżynierskiej ceni się szerokie spektrum umiejętności, ale również w sytuacji, gdy absolwent szkoły odzieżowej ma zamiar zaistnieć na rynku jako projektant.

Technik przemysłu mody powinien zatem m.in.: znać zasady tworzenia kolekcji - jako spójnej całości posiadającej charakterystyczne cechy, które tą kolekcję definiują... dokonywać oceny projektów przez pryzmat oczekiwań grupy docelowej, do której są adresowane... umiejętnie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji... planować działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych....

Umiejętności zdefiniowane w module "Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych" otwierają również Technikowi przemysłu mody dodatkową ścieżkę rozwoju zawodowego: od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej po profesjonalne doradztwo z zakresu stylizacji w salonach odzieżowych.

ch [I-o] / Technik hotelarstwa (integracyjna-ogólna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
79.288.898.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik hotelarstwa - zawód dla osób komunikatywnych i kreatywnych. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która umożliwi mu realizację wielu interesujących przedsięwzięć.

Wbrew wielu opiniom, praca w hotelu to nie tylko obowiązki związane z wykonywaniem czynności organizacyjnych i porządkowych, ale przede wszystkim zajęcia twórcze, animatorskie - umiejętność pracy z ludźmi, możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia i współpraca ze zdolnym i aktywnym zespołem.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika hotelarstwa jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego:

 • ustalanie zestawu oferowanych usług hotelarskich oraz sposobu ich świadczenia;
 • obsługiwanie i organizacja przyjęć, konferencji, kongresów, targów, zjazdów i bankietów;
 • organizacja usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych;
 • organizacja bazy noclegowej;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie gości;
 • prowadzenie korespondencji;
 • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości w hotelu.

 

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej;
 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej;
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego, posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • organizować pracą w zakładzie hotelarskim;
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta;
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy;
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
 • wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
 • stosować przepisy ochrony środowiska;

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..

 

Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są:

 • zakłady hotelarskie;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • pensjonaty, zajazdy, gościńce;
 • schroniska, kwatery prywatne i inne;
 • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne.

chi [I-i] / Technik hotelarstwa (integracyjna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
58.489.674
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik hotelarstwa - zawód dla osób komunikatywnych i kreatywnych. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która umożliwi mu realizację wielu interesujących przedsięwzięć.

Wbrew wielu opiniom, praca w hotelu to nie tylko obowiązki związane z wykonywaniem czynności organizacyjnych i porządkowych, ale przede wszystkim zajęcia twórcze, animatorskie - umiejętność pracy z ludźmi, możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia i współpraca ze zdolnym i aktywnym zespołem.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika hotelarstwa jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego:

 • ustalanie zestawu oferowanych usług hotelarskich oraz sposobu ich świadczenia;
 • obsługiwanie i organizacja przyjęć, konferencji, kongresów, targów, zjazdów i bankietów;
 • organizacja usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych;
 • organizacja bazy noclegowej;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie gości;
 • prowadzenie korespondencji;
 • nadzorowanie utrzymania porządku i czystości w hotelu.

 

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej;
 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego;
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej;
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego, posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • organizować pracą w zakładzie hotelarskim;
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta;
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy;
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne;
 • wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych;
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich;
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
 • stosować przepisy ochrony środowiska;

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..

 

Typowymi miejscami pracy dla technika hotelarstwa są:

 • zakłady hotelarskie;
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady uzdrowiskowe;
 • pensjonaty, zajazdy, gościńce;
 • schroniska, kwatery prywatne i inne;
 • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne.

ct [I-o] / Technik organizacji turystyki (integracyjna-ogólna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
70.492.9115.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej - zawód dla osób kochających piękno i otaczający świat. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu spełniać marzenia innych o małych i wielkich podróżach.

Podróż jest jak gra, stań z nami na linii startu!

Turystyka - możliwość przeżycia niezwykłej podróży, ale także jedna z największych gałęzi gospodarki na świecie. Pozwala zdobyć wiedzę o otaczającym świecie i odbycie niezapomnianych podróży oraz kształtuje osobowość.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika obsługi turystycznej jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są wszystkie czynności związane z:

 • fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego;
 • kompleksowym świadczeniem usług turystycznych;
 • organizowaniem i realizacją imprez turystycznych;
 • rozliczaniem kosztów oraz podejmowaniem wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego;
 • ustalaniem, koordynowaniem i nadzorem realizacji obsługi turystycznej, znajomością wszelkich walorów i atrakcji turystycznych Polski i świata;
 • sporządzaniem ofert turystycznych w języku polskim i obcym;
 •    prowadzeniem prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych;
 • analizować rynek turystyczny, systemy obsługi klientów oraz infrastrukturę turystyczną;
 • zawierać umowy;
 • fachowo i kompleksowo organizować imprezy turystyczne;
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
 • prowadzić i organizować akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych;
 • współpracować z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych;
 • uczestniczyć w targach, konferencjach związanych z turystyką;
 • rozpatrywać skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwać ich przyczyny;
 • udzielać wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzić informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki;
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych;
 • czytać i posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami;
 • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
 • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek;

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..

 

Typowymi miejscami pracy dla technika obsługi turystycznej są:

 • biura podróży i agencje turystyczne;
 • ośrodki informacji turystycznej;
 • organy administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki;
 • domy wczasowe i hotele;
 • działy socjalne w zakładach pracy;
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
 • firmy transportowe oraz prowadzące sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych.

cti [I-i] / Technik organizacji turystyki (integracyjna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
103.2103.2103.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata.

 
Technik obsługi turystycznej - zawód dla osób kochających piękno i otaczający świat. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu spełniać marzenia innych o małych i wielkich podróżach.

Podróż jest jak gra, stań z nami na linii startu!

Turystyka - możliwość przeżycia niezwykłej podróży, ale także jedna z największych gałęzi gospodarki na świecie. Pozwala zdobyć wiedzę o otaczającym świecie i odbycie niezapomnianych podróży oraz kształtuje osobowość.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika obsługi turystycznej jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

Najczęściej w zawodzie wykonywane czynności związane z:

fachową i kompleksową obsługą klienta turystycznego;
kompleksowym świadczeniem usług turystycznych;
organizowaniem i realizacją imprez turystycznych;
rozliczaniem kosztów oraz podejmowaniem wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego;
ustalaniem, koordynowaniem i nadzorem realizacji obsługi turystycznej, znajomością wszelkich walorów i atrakcji turystycznych Polski i świata;
sporządzaniem ofert turystycznych w języku polskim i obcym;
   prowadzeniem prac związanych z planowaniem, organizacją, rozwojem, informacją i promocją turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.
 

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych;
analizować rynek turystyczny, systemy obsługi klientów oraz infrastrukturę turystyczną;
zawierać umowy;
fachowo i kompleksowo organizować imprezy turystyczne;
posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego;
prowadzić i organizować akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych;
współpracować z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych;
uczestniczyć w targach, konferencjach związanych z turystyką;
rozpatrywać skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwać ich przyczyny;
udzielać wszechstronnej informacji turystycznej oraz gromadzić informacje na rzecz planowania, organizowania i rozwoju turystyki;
współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych;
czytać i posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi oraz planami;
charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybranych regionów turystycznych świata;
korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek;
 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w obiektach bazy noclegowej, organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach..

 

Typowymi miejscami pracy dla technika obsługi turystycznej są:

biura podróży i agencje turystyczne;
ośrodki informacji turystycznej;
organy administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki;
domy wczasowe i hotele;
działy socjalne w zakładach pracy;
branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia;
firmy transportowe oraz prowadzące sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych.

di [I-i] / Technik informatyk (integracyjna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
89113.3137.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata.

 

Informatyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę. 

Zostań informatykiem i nie martw się o przyszłość! 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, zajmująca się technologiami przetwarzania informacji oraz wytwarzania systemów przetwarzających informacje.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika informatyka jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

 Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z: 

 • programowaniem;

 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań;

 • projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym;

 • administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji;

 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;

 • obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

 

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • konfigurować i eksploatować sprzęt komputerowy;

 • posługiwać się systemami operacyjnymi, pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych;

 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;

 • posługiwać się językami obsługi baz danych, w tym SQL, projektować i administrować systemami baz danych;

 • programować w wybranych językach programowania - w szczególności Pascal i C++;

 • stosować metody programowania i doboru algorytmu;

 • tworzyć i przetwarzać grafikę komputerową, obraz i dźwięk;

 • posługiwać się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym anglojęzyczną dokumentacją oprogramowania i sprzętu;

 • samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje;

 • będziesz posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną ułatwiającą wejście na rynek pracy.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery - każdej branży mającej własną bazę komputerową: bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, szkołach i uczelniach oraz firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego.

 

Typowymi miejscami pracy dla technika informatyka są:

 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;

 • punkty serwisowe;

 • firmy administrujące sieci komputerowe;

 • sklepy komputerowe;

 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;

 • ośrodki obliczeniowe;

 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych. 

do [I-o] / Technik informatyk (integracyjna-ogólna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
80.298.7117.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata.

 

Informatyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę. 

Zostań informatykiem i nie martw się o przyszłość! 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia, zajmująca się technologiami przetwarzania informacji oraz wytwarzania systemów przetwarzających informacje.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika informatyka jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

 Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z: 

 • programowaniem;

 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań;

 • projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym;

 • administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji;

 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań;

 • obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

 

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • konfigurować i eksploatować sprzęt komputerowy;

 • posługiwać się systemami operacyjnymi, pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych;

 • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;

 • posługiwać się językami obsługi baz danych, w tym SQL, projektować i administrować systemami baz danych;

 • programować w wybranych językach programowania - w szczególności Pascal i C++;

 • stosować metody programowania i doboru algorytmu;

 • tworzyć i przetwarzać grafikę komputerową, obraz i dźwięk;

 • posługiwać się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym anglojęzyczną dokumentacją oprogramowania i sprzętu;

 • samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje;

 • będziesz posiadać podstawową wiedzę ekonomiczną ułatwiającą wejście na rynek pracy.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery - każdej branży mającej własną bazę komputerową: bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, szkołach i uczelniach oraz firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego.

 

Typowymi miejscami pracy dla technika informatyka są:

 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;

 • punkty serwisowe;

 • firmy administrujące sieci komputerowe;

 • sklepy komputerowe;

 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;

 • ośrodki obliczeniowe;

 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

ef [I-o] / Technik fotografii i multimediów (integracyjna-ogólna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
78.8139.4200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik fotografii i multimediów  - zawód łączący umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu eksponować i upiększać świat.

Zatrzymaj w kadrze piękno każdej chwili!

Fotografia - możliwość uwiecznienia mijającego czasu. Pozwala wielokrotnie przeżywać najpiękniejsze chwile. To nieograniczone możliwości i praca, która może być pasją oraz życiową przygodą.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i zajęciach praktycznych w studium fotograficznym, licznych plenerach, na wernisażach i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są czynności związane z:

 • posługiwaniem się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • posługiwaniem się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów fotograficznych.

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • organizować plan zdjęciowy;
 • rejestrować, kopiować i dokonywać obróbki obrazu;
 • wykonywać prace graficzne przeznaczone do wydruku;
 • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne;
 • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne.

Typowymi miejscami pracy są:

 • laboratoria techniczne, usługowe i profesjonalne;
 • przemysł fotooptyczny, optyczny, optoelektroniczny i komputerowy;
 • wydawnictwa;
 • drukarnie;
 • wytwórnie filmowe i telewizyjne;
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne i geologiczne;
 • agencje reklamowe i fotograficzne.

efi [I-i] / Technik fotografii i multimediów (integracyjna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
5787117
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik fotografii i multimediów - zawód łączący umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która pozwoli mu eksponować i upiększać świat.

Zatrzymaj w kadrze piękno każdej chwili!

Fotografia - możliwość uwiecznienia mijającego czasu. Pozwala wielokrotnie przeżywać najpiękniejsze chwile. To nieograniczone możliwości i praca, która może być pasją oraz życiową przygodą.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i zajęciach praktycznych w studium fotograficznym, licznych plenerach, na wernisażach i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są czynności związane z:

 • posługiwaniem się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • posługiwaniem się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów fotograficznych.

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • organizować plan zdjęciowy;
 • rejestrować, kopiować i dokonywać obróbki obrazu;
 • wykonywać prace graficzne przeznaczone do wydruku;
 • przygotowywać prezentacje graficzne i multimedialne;
 • wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne.

Typowymi miejscami pracy są:

 • laboratoria techniczne, usługowe i profesjonalne;
 • przemysł fotooptyczny, optyczny, optoelektroniczny i komputerowy;
 • wydawnictwa;
 • drukarnie;
 • wytwórnie filmowe i telewizyjne;
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne i geologiczne;
 • agencje reklamowe i fotograficzne.

er [I-o] / Technik reklamy (integracyjna-ogólna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
73.6109144.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik organizacji reklamy - zawód dla osób kreatywnych i odważnych. Atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która będzie nie tylko satysfakcjonująca, ale przede wszystkim ciekawa i rozwijająca.

Decyduj o przyszłości, zmieniaj świat!

 

We współczesnym świecie bez reklamy nie może już istnieć wymiana informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jej znaczenie coraz bardziej wzrasta i wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia, mentalność i zachowania ludzi. To nowoczesny sposób porozumiewania się rynku z konsumentem.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika organizacji reklamy jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

 • współpracą z mediami, agencjami reklamowymi, innymi firmami działającymi na rynku reklamowym,
 • posługiwaniem się narzędziami marketingowymi i reklamowymi,
 • wyszukiwaniem rynków zbytu,
 • rozwijaniem i budowaniem wizerunku marki lub produktu.

 

 

 

      Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • analizować rynek potencjalnych odbiorców usług reklamowych;
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych;
 • prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje z potencjalnymi klientami;
 • promować oferowane usługi reklamowe;
 • doradzać klientom przy podejmowaniu decyzji dotyczących usług reklamowych i zawierać z nimi umowy;
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations;
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych;
 • organizować (na potrzeby reklamowe) sesje zdjęciowe i filmowe;
 • obsługiwać programy graficzne: Corel Draw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe (Word, Excel);
 • posługiwać się językiem obcym.

        Możliwości zatrudnienia:

     Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w zakresie tworzenia tekstów i sloganów reklamowych, komputerowego opracowywania publikacji reklamowych, organizacji działalności wystawienniczej i produkcji reklamy radiowej, prasowej oraz telewizyjnej.

Typowymi miejscami pracy dla technika organizacji reklamy są:

 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe;
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu i reklamy;
 • działy promocji środków masowego przekazu;
 • agencje scenariuszowe i studia graficzne;
 • studia produkcyjne;
 • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

eri [I-i] / Technik organizacji reklamy (integracyjna) rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
36.458.480.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

Technik organizacji reklamy - zawód dla osób kreatywnych i odważnych. Atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany. Absolwent tego kierunku może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach, a następnie podjąć pracę, która będzie nie tylko satysfakcjonująca, ale przede wszystkim ciekawa i rozwijająca.

Decyduj o przyszłości, zmieniaj świat! 

We współczesnym świecie bez reklamy nie może już istnieć wymiana informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jej znaczenie coraz bardziej wzrasta i wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia, mentalność i zachowania ludzi. To nowoczesny sposób porozumiewania się rynku z konsumentem.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika organizacji reklamy jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

 • współpracą z mediami, agencjami reklamowymi, innymi firmami działającymi na rynku reklamowym,
 • posługiwaniem się narzędziami marketingowymi i reklamowymi,
 • wyszukiwaniem rynków zbytu,
 • rozwijaniem i budowaniem wizerunku marki lub produktu.

 

 

 

      Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • analizować rynek potencjalnych odbiorców usług reklamowych;
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych;
 • prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje z potencjalnymi klientami;
 • promować oferowane usługi reklamowe;
 • doradzać klientom przy podejmowaniu decyzji dotyczących usług reklamowych i zawierać z nimi umowy;
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations;
 • tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych;
 • organizować (na potrzeby reklamowe) sesje zdjęciowe i filmowe;
 • obsługiwać programy graficzne: Corel Draw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe (Word, Excel);
 • posługiwać się językiem obcym.

        Możliwości zatrudnienia:

     Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w zakresie tworzenia tekstów i sloganów reklamowych, komputerowego opracowywania publikacji reklamowych, organizacji działalności wystawienniczej i produkcji reklamy radiowej, prasowej oraz telewizyjnej.

Typowymi miejscami pracy dla technika organizacji reklamy są:

 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe;
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych;
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu i reklamy;
 • działy promocji środków masowego przekazu;
 • agencje scenariuszowe i studia graficzne;
 • studia produkcyjne;
 • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

f / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
49.8100.2150.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

 Drugi język obcy (język niemiecki lub język rosyjski) do wyboru w momencie potwierdzenia woli podjęcia naukiprzez kandydata.

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich - szerokoprofilowy zawód dla osób komunikatywnych, lubiących zmiany i pracę z ludźmi.

Fryzury i makijaż - nieodłączny element mody zmieniający się wraz z ubiorem i aktualnymi trendami. Uniwersalny język gwarantujący dobrą pracę i możliwość wykazania się kreatywnością oraz wrażliwością estetyczną.

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i praktykach zawodowych u pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika usług fryzjerskich jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

 

Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:

 • wykonywaniem w pełnym zakresie usług fryzjerskich;
 • stosowaniem właściwych metod oceny jakości środków kosmetycznych;
 • dobieraniem, obsługiwaniem i konserwowaniem urządzeń i przyrządów fryzjerskich;
 • kontrolowaniem prawidłowości przebiegu zabiegów fryzjerskich;
 • dobieraniem kolorystyki: włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody;
 • dobieraniem zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry;
 • stosowaniem w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki;
 • udzielaniem porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów oraz przeciwwskazaniami do stosowania zabiegów fryzjerskich;
 • śledzeniem zmian i wdrażaniem nowości w modzie i technikach fryzjerskich.

Po skończeniu nauki będziesz potrafił/a:

 • rozróżniać i charakteryzować stan i strukturę włosów klientów;
 • dobierać odpowiednie preparaty do pielęgnacji włosów;
 • dobierać odpowiednie fryzury do twarzy i oczekiwań klientów, uwzględniając obowiązujące trendy w modzie;
 • strzyc włosy na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i maszynek do strzyżenia;
 • czesać i modelować fryzury za pomocą grzebieni, szczotek, wałków do włosów, lokówek i suszarek do włosów, utrwalając je odpowiednimi preparatami;
 • wczesywać do fryzur treski, tupety;
 • przygotowywać odpowiedni skład farb do koloryzowania;
 • farbować i rozjaśniać włosy;
 • wykonywać różnymi technikami trwałą ondulację;
 • przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze włosów i skóry głowy;
 • strzyc i modelować brody oraz wąsy, dobierać ich kształt do twarzy i oczekiwań klienta;
 • ostrzyć, czyścić i odkażać narzędzia oraz przybory stosowane przy wykonywaniu zabiegów. 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w zakładach i salonach fryzjerskich lub założyć własną działalność gospodarczą.

Typowymi miejscami pracy dla technika usług fryzjerskich są:

 • zakłady lub salony fryzjerskie;
 • teatr, telewizja, filharmonia, opera - przy produkcji filmów i przedstawień;
 • zakłady produkujące peruki, tresy i tupety.