Technikum Zawodowe nr 7

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Zawodowe nr 7 Białystok

tak / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcytechnikazajęcia artystycznebiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcytechnikazajęcia artystyczne
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
60.294.9129.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika architektury krajobrazu, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych lub podjąć pracę w:
? Przedsiębiorstwach zajmujących się zagospodarowaniem terenów zielonych,
? Firmach i instytucjach różnych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
? Firmach budowlanych,
? Pracowniach konserwacji zabytków,
? Pracowniach projektowych,
? Prywatnych firmach,
? Urzędach administracji samorządowej,
? Parkach krajobrazowych i narodowych,
? Własnej firmie.

Do projektowania ogrodów wykorzystuje się nowoczesną pracownię graficzną.

tak / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriaplastykaprzyrodatechnikabiologiachemiafizykageografiahistoriaplastykaprzyrodatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
92.4118.79149.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ti / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
79.2107.5135.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika informatyka, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych lub podjąć pracę w:
? Przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu komputerowego.
? Przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą i serwisem sprzętu komputerowego.
? Sklepach komputerowych.
? Sklepach internetowych.
? Firmach i instytucjach różnych branż, w których znajdują zastosowanie elementy IT.
? Firmach graficznych i reklamowych.
? Przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych.
? Własnej firmie.

Szkoła uczestniczy w programie podwyższania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych IT Szkoła, którego jest liderem województwa od pięciu lat przy współpracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

ti / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykaprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykaprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
98.3116.94143.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

tma / Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
43.7581.41130.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

tmr / Technik mechanizacji rolnictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiochemiachemiafizykageografiahistoriabiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
46.692.5138.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika mechanizacji rolnictwa, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

tot / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
50.698.4146.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną, przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne, udziela informacji turystycznej, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych, obsługuje konferencje, kongresy, prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów, prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Zawód ten wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom oraz certyfikat europass w języku angielskim i w języku polskim honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie tej klasy wyjeżdżają na staże zagraniczne do Alhambry w ramach projektu Erasmus+.

tot / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcyprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcyprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
34.2574.27143.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

tp / Technik pszczelarz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

tr / Technik rolnik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriabiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
34.473.8113.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika rolnika, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych lub podjąć pracę w:
? w gospodarstwie rolnym,
? firmach branży rolniczej zajmujących się:
      o produkcją rolniczą,
      o sprzedażą produktów rolnych,
      o doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin
      o przetwórstwem i produkcją spożywczą
      o doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego

Uczniowie tej klasy wyjeżdżają na staże zagraniczne do Alhambry w ramach projektu Erasmus+.

tr / Technik rolnik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
26.6557.71109.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ttw / Technik turystyki wiejskiej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
6386.1109.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Uczniowie tej klasy wyjeżdżają na staże zagraniczne do Alhambry w ramach projektu Erasmus+.

ttw / Technik turystyki na obszarach wiejskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcyprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcyprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
55.165.5190.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

twe / Technik weterynarii rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
101.4129.7158
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Ukończenie tego kierunku pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
lub zatrudnienie w lecznicach dla zwierząt lub innych instytucjach zajmujących się usługami weterynaryjnymi.

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika weterynarii, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
6) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez wyspecjalizowanych lekarzy weterynarii.

Matura, dyplom zawodowy, certyfikat EuroPass.

twe / Technik weterynarii rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyrodabiologiachemiafizykageografiahistoriaprzyroda
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
114.85135.13160.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -