konto
Technikum Zawodowe nr 1

Profile Technikum Zawodowe nr 1 Szczecin

AK / Technik architektury krajobrazu rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.4595.17157.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik architektury krajobrazu to zawód który, umożliwi absolwentowi opracowywanie ekspertyz dendrologicznych, projektowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych lub produkcję roślin. Pomożemy też rozwinąć zdolności plastyczne i wyobraźnię. 

B / Technik budownictwa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
66.75101.22160.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik budownictwa to zawód wychodzący naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Tylko budownictwo może być siłą napędową Polskiej gospodarki, wykwalifikowany polski budowlaniec jest poszukiwany w wielu krajach. Wszystko to wymaga stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii oraz poznawania nowości z zakresu postępu technicznego krajowego i zagranicznego. 

G / Technik geodeta rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.9594.73132.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik geodeta to zawód, który jest najbardziej nowoczesnym i praktycznym zawodem pozostającym na styku administracji i nauki. Absolwenci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

IS / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
41.779.1128.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik inżynierii sanitarnej to zawód, który umożliwia poznanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w kraju
i za granicą. Absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne odnośnie montażu  i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz sieci komunalnych.

R / Technik renowacji elementów architektury rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
40113.89155.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik renowacji elementów architektury to nowy zawód, wynikający z potrzeb rynku pracy. Związany jest z wykonywaniem detali architektonicznych, prac konserwacyjno - remontowych i replik w zabytkowych obiektach budowlanych. Absolwent posiadać będzie szeroką wiedzę o stylach architektonicznych, starych technologiach zdobnictwa oraz zasadach technik konserwatorskich. 

RW / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
17.280.49151.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy. Roboty wykończeniowe stanowią większość prac w procesie budowlanym w  nowo wznoszonych budynkach, a modernizacje i remonty to prawie w całości „wykończeniówka”. Rozwój budownictwa oraz eksploatacja istniejących budynków stwarza nieustannie, kolejne zapotrzebowanie na fachowców w zakresie robót wykończeniowych. Nauka w technikum umożliwia zdobycie umiejętności wykonawcze , a także w zakresie kontroli i rozliczania robót budowlanych. Kształcenie w tym zawodzie będzie rozszerzone o elementy projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na znajomość materiałów i technologii wykończenia wnętrz, które będą bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent technikum jest w pełni przygotowany do zakładania i prowadzenia własnej firmy działającej  w zakresie wykonywania i rozliczania robót budowlanych, która ma wszelkie szanse zaistnienia na rynku pracy w kraju i za granicą.