konto
Technikum Zawodowe nr 1

Profile Technikum Zawodowe nr 1 Szczecin

P_1AK / Technik architektury krajobrazu rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.4595.17157.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik architektury krajobrazu to zawód który, umożliwi absolwentowi opracowywanie ekspertyz dendrologicznych, projektowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych lub produkcję roślin. Pomożemy też rozwinąć zdolności plastyczne i wyobraźnię. 

P_1B / Technik budownictwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
66.75101.22160.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik budownictwa to zawód wychodzący naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Tylko budownictwo może być siłą napędową Polskiej gospodarki, wykwalifikowany polski budowlaniec jest poszukiwany w wielu krajach. Wszystko to wymaga stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii oraz poznawania nowości z zakresu postępu technicznego krajowego i zagranicznego. 

P_1D / Technik budowy dróg rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik drogownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Zawód z przyszłością z punktu widzenia skali planowanych robót drogowych w Polsce. Absolwent może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania dróg oraz obiektów drogowych oraz kierowania robotami i nadzorowania robót drogowych.

P_1G / Technik geodeta rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
50.9594.73132.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik geodeta to zawód, który jest najbardziej nowoczesnym i praktycznym zawodem pozostającym na styku administracji i nauki. Absolwenci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

P_1Ge / Technik geolog rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik geolog - to zawód i pasja związana z poszukiwaniem i wydobyciem skał i minerałów. Tu liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek, problemów naukowych i dedukcyjne myślenie. Geologia zainteresuje Ciebie jeżeli jesteś ciekaw odkrywania dawnego i współczesnego świata, pozwoli poznać budowę i prawa nim rządzące. Bez działalności geologów nie można dzisiaj eksploatować złóż surowców mineralnych, gospodarować zasobami wód podziemnych czy określać warunków budowy obiektów. 

P_1IS / Technik inżynierii sanitarnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
41.779.1128.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik urządzeń sanitarnych to zawód, który umożliwia poznanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych w kraju i za granicą. Absolwenci zdobędą umiejętności praktyczne i teoretyczne odnośnie montażu i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz sieci komunalnych. 

P_1R / Technik renowacji elementów architektury rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
40113.89155.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik renowacji elementów architektury to nowy zawód, wynikający z potrzeb rynku pracy. Związany jest z wykonywaniem detali architektonicznych, prac konserwacyjno - remontowych i replik w zabytkowych obiektach budowlanych. Absolwent posiadać będzie szeroką wiedzę o stylach architektonicznych, starych technologiach zdobnictwa oraz zasadach technik konserwatorskich. 

P_1RW / Technik robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
17.280.49151.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy. Roboty wykończeniowe stanowią większość prac w procesie budowlanym w nowo wznoszonych budynkach, a modernizacje i remonty to prawie w całości „wykończeniówka”. Rozwój budownictwa oraz eksploatacja istniejących budynków stwarza nieustannie, kolejne zapotrzebowanie na fachowców w zakresie robót wykończeniowych. Nauka w technikum umożliwia zdobycie umiejętności wykonawcze , a także w zakresie kontroli i rozliczania robót budowlanych. Kształcenie w tym zawodzie będzie rozszerzone o elementy projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na znajomość materiałów i technologii wykończenia wnętrz, które będą bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent technikum jest w pełni przygotowany do zakładania i prowadzenia własnej firmy działającej w zakresie wykonywania i rozliczania robót budowlanych, która ma wszelkie szanse zaistnienia na rynku pracy w kraju i za granicą.