konto
Technikum Samochodowe nr 3

Ocena: 3.4

Oceń Placowkę

Profile Technikum Samochodowe nr 3 Warszawa

1a,b,c_TPS / Technik pojazdów samochodowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykatechnikachemiafizykageografiainformatykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
21.7579.03140.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program wzbogacony jest o zagadnienia ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie biorą udział w  dodatkowych zajęciach z ratownikami, w spotkaniach z mistrzami sportów samochodowych, otrzymują bezpłatne wejściówki na rajdy i targi motoryzacyjne, biorą udział w konkursach bezpiecznej jazdy, doskonalą technikę jazdy, itp. Zapewniona jest współpraca z renomowanymi serwisami samochodowymi.

1d_TM / Technik logistyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykatechnikachemiafizykageografiainformatykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
31.178.16119.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kształcenie w zawodzie  technik logistyk trwa cztery lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych (np. w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem logistycznym).  Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy w szkole oraz w najlepszych firmach logistyczno - spedycyjnych, w których realizowane są  8 – tygodniowe praktyki zawodowe. Kształcenie pozwala zdobyć bardzo atrakcyjny,  poszukiwany na rynku pracy zawód, także dla dziewcząt.

Absolwenci są przygotowani  do wykonywania głównych  zadań zawodowych:

 

1)prowadzenia dokumentacji magazynowej;

2)przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

3) przechowywania towarów;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

Ponadto są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

  • życia w warunkach współczesnego świata,
  • posługiwania się specjalistycznymi programami,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • rzetelnego wykonywania pracy zawodowej,
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

1e_TW / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykageografiainformatykatechnikachemiafizykageografiainformatykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
53.0589.6134.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Wskazane szczególnie zainteresowania informatyczno-elektroniczne. Praktyki zawodowe realizowane z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych Tramwajów Warszawskich, uczniowie mają możliwość udziału także w: zajęciach prowadzonych na Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz przygotowywania się do kontynuowania nauki na studiach wyższych.