konto
Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Zenona Klemensiewicza

Ocena: 3.44

Oceń Placowkę

Profile Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Zenona Klemensiewicza Kraków

1abg / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
117141.12200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK GRAFIKI i POLIGRAFII CYFROWEJ:

 • wykonuje projekty graficzne
 • opracowuje publikacje
 • przygotowuje publikacje do druku
 • wykonuje wydruki cyfrowe oraz 3D

W 5-letnim cyklu kształcenia Uczeń poznaje programy graficzne takie jak Corel Draw, Photoshop, Ilustrator i uczy się biegle nimi posługiwać; nauczy się jak przygotować projekt graficzny i skład publikacji do wydruku, wykonać wydruk cyfrowy i obróbkę introligatorską oraz zaprojektować obiekty 3D i wydrukować je.

Możliwości zatrudnienia:

 • studia graficzne
 • agencje reklamowe
 • wydawnictwa
 • zakłady poligraficzne
 • własna działalność gospodarcza.

Poznasz zasady pracy zespołowej, nauczysz się planować działania. Możesz pracować lub kontynuować naukę w szkołach wyższych.

cdf / Technik fotografii i multimediów rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
103.8125.55200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW - łączy pasję z codzienną pracą. Dla osób spostrzegawczych, wrażliwych, cechujących się poczuciem estetyki.

 

W 5-letnim cyklu kształcenia Uczeń:

 • pozna zasady prawidłowego fotografowania
 • nabędzie umiejętności obróbki cyfrowej obrazu
 • nauczy się ciekawie operować światłem
 • będzie wykonywać projekty multimedialne

Poznasz praktyczne zastosowanie programów takich jak: Photoshop, After Effect, Premiere Pro, Flash.

Zawód przygotuje Cię do realizowania projektów multimedialnych, tworzenia materiałów typu fotocast, animacji i video. Będziesz mógł także realizować sesje zdjęciowe o tematyce np. reklamowej, portretowej, ślubnej czy reportażowej.

Możliwości zatrudnienia:

 • studia fotograficzne
 • agencje reklamowe
 • zakłady fotograficzne
 • własna działalność gospodarcza

er / Technik reklamy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
122.65140.75166.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK REKLAMY - dla osób twórczych, kreatywnych, lubiących nowości komunikacyjne i technologiczne, posiadających umiejętności organizacyjne i marketingowe.

 

Absolwent organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, prowadzi kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe.

W 5-letnim cyklu kształcenia Uczeń:

 • nauczy się planować strategie medialne
 • kampanie reklamowe, projektować reklamy
 • tworzyć aplikacje i prezentacje multimedialne
 • pozna programy komputerowe i techniki graficzne

Możliwości zatrudnienia:

 • agencje reklamowe
 • domy mediowe
 • działy marketingu dużych, średnich i małych przedsiębiorstw
 • agencje public relations

pd / Technik procesów drukowania rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik procesów drukowania zajmuje się obsługą maszyn i urządzeń drukujących, używanych w procesie drukowania. Przygotowuje materiały do drukowania, nadzoruje drukowanie nakładu, obsługuje maszyny drukujące, planuje i kontroluje proces technologiczny oraz gotową produkcję poligraficzną. Specjalizuje się w druku offsetowym.

W 5-letnim cyklu kształcenia Uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • obsługi maszyn drukujących
 • obsługi urządzeń do wykonywania form drukowych
 • komputerowego sterowania maszynami do drukowania

Możliwości zatrudnienia:

 • drukarnie dziełowe, prasowe i akcydensowe
 • w drukarniach jako kontroler jakości.
 • zakłady poligraficzne
 • studia graficzne

pi / Technik procesów introligatorskich rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik procesów introligatorskich to fachowiec, który obsługuje nowoczesne urządzenia oraz automatyczne linie introligatorskie. Może także wykonywać oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich.

W 5-letnim cyklu kształcenia Uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich
 • prowadzenia procesów wykonywania druków luźnych i opraw
 • planowania poligraficznych procesów produkcyjnych
 • kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej

Możliwości zatrudnienia:

 • wydawnictwa dziełowe i akcydensowe realizujące wykonywanie gotowych publikacji
 • introligatornie przemysłowe i artystyczne
 • drukarnie wyposażone w maszyny i urządzenia introligatorskie
 • archiwa państwowe
 • hurtownie materiałów poligraficznych