konto
Technikum Ogrodnicze

Ocena: 3.3

Oceń Placowkę

Profile Technikum Ogrodnicze Warszawa

1aTW / Technik weterynarii rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
117.3134.63169.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 5 lat.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji RL.10. R.11.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami RL.10. RL.11. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika weterynarii.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt
  • Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt
  • Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych
  • Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt
  • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt
  • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

1bTW / Technik weterynarii rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
83.1106.24146.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1TAK / Technik architektury krajobrazu rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
48.9592.68159.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu trwa 5 lat.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej (symbol kwalifikacji RL.21. i RL.22.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami RL.21. i RL.22. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika architektury krajobrazu.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;

2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;

3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;

4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

1TOG / Technik ogrodnik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
34.6577.25123.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w technikum w zawodzie technik ogrodnik trwa 5 lat.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej - (symbol kwalifikacji RL.05. i RL.18.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami RL.05. i RL.18. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ogrodnika.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;

2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);

3) planowania i zakładania terenów zieleni;

4) projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

1TOŚ / Technik ochrony środowiska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
3980.97127.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w technikum w zawodzie technik ochrony środowiska trwa 5 lat.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji wymienionych poniżej - (symbol kwalifikacji RL.08. i RL.09.)

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
w zakresie dwóch kwalifikacji oznaczonych symbolami RL.08. i RL.09. i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika ochrony środowiska.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) badania i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska;

2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie;

3) identyfikowania i klasyfikowania odpadów;

4) podejmowania działań związanych z ochroną środowiska w szczególności 
z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych, składowaniem odpadów;

5) eksploatowania urządzeń, obiektów i instalacji związanych z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem gazów odlotowych i składowaniem odpadów.