konto
Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku

Ocena: 3.35

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku Warszawa

1Ta / Technik awionik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
152.55163.05179.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

 Technik awionik  zajmuje się wykonywaniem oceny technicznej statków powietrznych, obsługi liniowej statków powietrznych oraz wykonywaniem napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Podczas nauki uczniowie zdobędą wiedzę w zakresie podstaw lotnictwa, budowy i obsługi technicznej statków powietrznych oraz budowy, zasad działania i obsługi technicznej awioniki.

Pod koniec nauki uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie TLO.01 -wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego  statków powietrznych.

Zdanie tego egzaminu i ukończenie szkoły będzie owocowało uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik awionik.

1Tc,d / Technik mechanik lotniczy rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144.75153.89171.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechanik lotniczy utrzymuje w technicznej zdolności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.

Podczas nauki uczniowie zdobędą wiedzę między innymi na temat aerodynamiki i mechaniki lotu, rodzajów statków powietrznych, elementów konstrukcyjnych statków powietrznych, budowy zespołów, instalacji i wyposażenia oraz napędów statków powietrznych. Będą potrafili rozróżniać urządzenia awioniczne i elektryczne statków powietrznych oraz rozpoznawać oznakowania i napisy na statku powietrznym.

Pod koniec nauki uczniowie przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w  zawodzie M. G. 31 wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

Zdanie tego egzaminu i ukończenie szkoły zaowocuje uzyskaniem dyplom potwierdzającego kwalifikajce zawodowe w zawodzie technik mechanik lotniczy.

1TI / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
145.45155.9178.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz z projektowaniem i administrowaniem  lokalnymi sieciami komputerowymi.

Podczas nauki uczniowie nauczą się wykonywać montaż sprzętu komputerowego, naprawiać ten sprzęt, zdiagnozować oprogramowanie , administrować siecią komputerową. Będą potrafili projektować i tworzyć sieci komputerowe, bazy danych.

Zdobędą umiejętność instalacji oprogramowania, tworzenia stron internetowych oraz pisania programów w różnych językach programowania.

W czasie nauki dwa razy uczniowie zdają  egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

- INF. 02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

-INF. 03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zdanie obydwu egzaminów i ukończenie szkoły zaowocuje uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.