konto
Technikum nr 9

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 9 Gorzów Wielkopolski

1a / Technik architektury krajobrazu rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
27.1567.68111
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent w trakcie nauki nabywa kwalifikacje z zakresu: projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz organizacji prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. Ma możliwość zdobycia prawa jazdy, odbycia praktyk zagranicznych i mieszkania w internacie znajdującym się na terenie placówki.

1w / Technik weterynarii rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
63.3596.8155.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent w trakcie nauki nabywa kwalifikacje z zakresu: prowadzenia chowu i inseminacji zwierząt oraz wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych. Ma możliwość zdobycia prawa jazdy, odbycia praktyk zagranicznych i mieszkania w internacie znajdującym się na terenie placówki.