Technikum nr 8

Profile Technikum nr 8 Toruń

1TB / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2017/2018
minimalneśredniemaksymalne
101120.75151.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W procesie kształcenia poznasz sposoby wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, zgodnie z wyodrębnionymi w tym zawodzie, a wybranymi przez ciebie kwalifikacjami:

- T.4. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZNYCH

- T.2. PRODUKCJA WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Technik technologii żywności zajmuje się również opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych i technologii ich wytwarzania. Organizuje i nadzoruje proces ich produkcji. Zajmuje siębadaniem i oceną żywności.

INTELIGENTA SPECJALIZACJA

Ten zawód wybrano w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jako inteligentną specjalizację dla województwa podobnie jak cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Wiedzę zawodową będziesz pogłębiał na zajęciach praktycznych i   praktykach zawodowych, które odbywają się w zakładach przemysłu spożywczego w Toruniu: Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A., Piekarnia, Ciastkarnia Bartkowscy, OSM w Łowiczu, Zakład Mleczarski w Toruniu, Firma LACPOL Sp. z o.o., Cafe Molus.

1Tbg / Technik technologii żywności rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Istotą kształcenia w tym nowoczesnym zawodzie jest nabycie umiejętności kontrolowania jakości żywności z zastosowanie zasad zarządzania jakością w oparciu o znajomość właściwości surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych, zmian w żywności zachodzących podczas procesów technologicznych oraz przechowywania żywności. 

W procesie kształcenia poznasz sposoby wytwarzania najlepszej, bezpiecznej żywności, zgodnie z wyodrębnionymi w tym zawodzie, a wybranymi przez ciebie kwalifikacjami: 

- T.4. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZNYCH

- T.2. PRODUKCJA WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

1TFp / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
106.05124.87161.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
• organizowania planu zdjęciowego, 
• rejestracji, obróbki i publikacji obrazu, 
• cyfrowej obróbki obrazu, 
• przygotowania materiałów cyfrowych, 
• wdrażania projektów multimedialnych.