Technikum nr 8

Profile Technikum nr 8 Rzeszów na rok 2018/2019

1AT / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
53.4109.63158.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem firmy IDEO Spółka z o.o.

Technik informatyk montuje sieci komputerowe, zarządza systemami operacyjnymi, serwisuje urządzenia komputerowe, projektuje strony i aplikacje www, potrafi dokonać doboru sprzętu i oprogramowania, projektuje i zarządza bazami danych, zna podstawy programowania. Warto wybrać ten kierunek i rozpocząć pasjonującą przygodę z komputerem. Nie przeocz szansy i skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej!
 KWALIFIKACJE:
• EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
• EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
w zakładach, punktach usługowych zajmujących się naprawą, montażem sprzętu komputerowego, w zakładach zajmujących się projektowaniem, montażem i administracją sieciami komputerowymi, firmach zajmujących się obsługą systemów informatycznych, baz danych, firmach zajmujących się programowaniem, wdrażaniem systemów informatycznych, w różnych instytucjach, urzędach gdzie potrzebny jest personel do obsługi informatycznej. 
Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
wyższe uczelnie techniczne (w tym Politechnika Rzeszowska)

1BT / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
5172.6995
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektronik projektuje układy automatyki przemysłowej i mikroprocesorowej, uruchamia i serwisuje urządzenia elektroniczne różnego typu, instaluje urządzenia elektroniczne, organizuje stanowiska pracy przy produkcji, przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji i testowania, kontroluje pracę, ocenia stan techniczny i naprawia urządzenia elektroniczne.

 KWALIFIKACJE:
• EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
• EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
w zakładach produkcji oraz miejscach eksploatacji urządzeń elektronicznych, na stanowiskach konserwatorów i kontrolerów jakości. W zakładach naprawy i instalacji urządzeń elektronicznych, laboratoriach serwisach samochodowych, w laboratoriach i biurach konstrukcyjno-technologicznych. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
wyższe uczelnie techniczne (w tym Politechnika Rzeszowska)

NAGRODY W KAŻDYM PÓŁROCZU DLA UCZNIÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W NAUCE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH (ELEKTROMONTAŻ S.A.).

WYJAZDY ZAGRANICZNE NA PRAKTYKI (NIEMCY - LIPSK) - OBECNIE REALIZOWANY JEST PROJEKT: „PO NOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE I JĘZYKOWE DO SAKSONII”.

1FT / Technik fotografii i multimediów dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
56.2100.25160.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa objęta patronatem firmy Kasowski i Spółka.

Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych. Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć,  projektowania grafiki, animacji, montażu filmu, projektowania stron WWW. Zapoznasz się z  cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Corel Draw,  Ilustrator czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz  zasady budowania wizerunku osób i firm.

KWALIFIKACJE:

  • AU.23 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • AU.28 - Realizacja projektów multimedialnych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

w laboratoriach fotograficznych usługowych,  przemyśle fotooptycznym i optycznym, wydawnictwach i drukarniach, telewizji i wytwórni filmowych ponadto jako fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism. Technik fotografii i multimediów znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych czy projektowaniu witryn WWW. Technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i szeroko pojętych multimediów - studia graficzne lub fotografii cyfrowej.

1OT / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
69105.8164.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronem firmy ML SYSTEM Spółka Akcyjna.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwenci tego kierunku  projektują systemy energetyki odnawialnej: indywidualne i przemysłowe, konserwują, naprawiają urządzenia i systemy energetyki odnawialnej w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej.

KWALIFIKACJE:
• BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
• BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.

NAGRODY W KAŻDYM PÓŁROCZU DLA UCZNIÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W NAUCE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH (ELEKTROMONTAŻ S.A.).

1PT / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
58.289.32120.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem firmy PGE Dystrybucja S.A.

Technik elektryk projektuje instalacje i sieci elektryczne, w tym instalacje inteligentne i układy automatyki przemysłowej, uruchamia maszyny, urządzenia elektryczne, instalacje i sieci elektryczne, nadzoruje pracę urządzeń i instalacji elektrycznych, prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych, organizuje stanowiska pracy, bierze udział w pracach zespołów projektowych.
KWALIFIKACJE:
• EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
• EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne) oraz w budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych przedsiębiorstwach przemysłowych, specjalistów do spraw kontroli technicznej, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ze względu na różnorodność docelowych stanowisk pracy w ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizacje: instalacje elektryczne, odnawialne źródła energii, energoelektronika, elektroenergetyka.
Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku:
wyższe uczelnie techniczne (w tym Politechnika Rzeszowska)