konto
Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Katowice

1aD / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatykawf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
70.5590.12140.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku.  Nabór do tej klasy  – podobnie jak na inne kierunki – odbywa się do klasy cywilnej i mundurowej(wojskowej lub policyjnej).
Urządzenia dźwigowe –ruchome schody, windy, podnośniki są wokół nas – w blokach, instytucjach, galeriach handlowych!


Dotychczas  montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzie różnych branż – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy.

Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw! Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

 

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Nasza szkoła nawiązała współpracę z firmami  Liftbud oraz ViVa Windy – czołowymi firmami zajmującymi się produkcją oraz konserwacją urządzeń dźwigowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki miesięcznej w firmach natomiast najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę!

Zachęcam do zapoznania się ze specyfiką zawodu!

1aK / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatykawf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
33.0566.96108.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Klimatyzacja w biurach, w budynkach użyteczności publicznej, w galeriach handlowych i domach stają się coraz popularniejsze! Instalacja, konserwacja, naprawa i przegląd systemów klimatyzacji jest podstawowym zadaniem technika w tym zawodzie!

Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w 2014 roku w związku z prężnym rozwojem branży zajmującej się produkcją i usługami w zakresie klimatyzacji. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Nabywają umiejętności w zakresie montażu i instalacji sprężarek, termostatów, agregatów i izolacji termicznych. Potrafią programować urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne oraz montować połączenia, układy hydrauliczne i pneumatyczne, zespoły i mechanizmy urządzeń chłodniczych, klimatyzatory lub systemy klimatyzacyjne. Zdobywają umiejętności dopasowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
  • firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą
  • własnych firmach działających w tej branży

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Po przyjęciu do szkoły na dany kierunek uczeń wybiera klasę - cywilną lub mundurową (wojskową lub policyjną)

1aT / Technik telekomunikacji rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatykawf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
81.55106.45132
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Telekomunikacja jest w wśród Nas!

Codziennie wysyłamy dziesiątki sms, mms, rozmawiamy przez telefon i korzystamy z internetu!

Na kierunku TECHNIK TELEKOMUNIKACJI poznasz tajniki techniczne przesyłania informacji, poznasz systemy i urządzenia używane we współczesnej telekomunikacji.

Telekomunikacja jest dziedziną która się dynamicznie rozwija dlatego bez obaw możesz wiązać z nią swoją przyszłość zawodową kształcąc się w przyszłości na studiach wyższych na kierunku Telekomunikacja lub pracując w jednej z wielu firm branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej!

Po przyjęciu do szkoły na dany kierunek uczeń wybiera klasę - cywilną czy mundurową (wojskową lub policyjną)

1b / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatykawf
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
71.85100.86162.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Energetyka odnawialna to ekologiczna, czysta alternatywa wobec konwencjonalnych źródeł energii.

Panele solarne na dachach domów, wiatraki dostarczające energię elektryczną dzięki sile wiatru, źródła geotermiczne, pompy ciepła, elektrownie wodne to przyszłość energetyki którą poznasz w Naszej Szkole!

 

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje:

  1. Szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania 
    w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy;
  2. Zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce;
  3. Uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych 
    i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

Po przyjęciu do szkoły na dany kierunek uczeń wybiera klasę - cywilną czy mundurową (wojskową lub policyjną)