konto
Technikum nr 7

Ocena: 3.38

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 7 Rzeszów

1 / Technik mechanik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
67.9598.22163.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką – może pracować w sferze produkcyjnej i usługowej, na stanowiskach związanych z:

 • obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie
 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • montażem maszyn,
 • kontrolą techniczną,
 • organizacją i nadzorowaniem prac,
 • konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Kształcenie w tym zawodzie realizowane jest na trzech poziomach:

 •  zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowanych w szkole,
 •  zajęcia praktyczne realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego,
 •  krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe.

W klasie trzeciej uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom atrakcyjne miejsca odbywania praktyk. 

Najlepsi uczniowie realizują praktykę zawodową za granicą w ramach programu Erasmus+. Są to przedsiębiorstwa branży mechanicznej w Walencji (Hiszpania).

Po ukończeniu nauki nasi absolwenci znajdują pracę między innymi w firmach należących do Doliny Lotniczej. Jest to stowarzyszenie przedsiębiorstw produkujących na potrzeby przemysłu lotniczego. Dolina Lotnicza to w tej chwili ponad 100 przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Polski południowo-wschodniej.

 W tej klasie zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 • MG.19. - użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MG.44. - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1abs / Technik mechatronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
63.05109.99163.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie z najwyższa punktacją utworzą klasę patronacką Pratt &Whitney. 

W ramach patronatu będą realizowali, między innymi, indywidualny program nauczania bazujący na Industry 4.0, odbywali praktyki i zajęcia praktyczne w Pratt & Whitney, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników firmy, wykładach, szkoleniach.

 

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy kilku różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyśle, mechatronik jest aktualnie bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem.

 

Mechatronika jest ciekawym i dobrze opłacanym przyszłościowym kierunkiem! 

Perspektywy na przyszłość:

 • Praca w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, montażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • Przygotowanie do studiów technicznych,
 • Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i/lub otwarcia własnej działalności gospodarczej,
 • Możliwość wyboru wielu specjalizacji i ścieżek zainteresowań - kształtowania przyszłej kariery zawodowej.

Możliwości zatrudnienia w charakterze:

 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego,
 • konstruktora,
 • operatora i programisty obrabiarek CNC,
 • programisty sterowników przemysłowych PLC,
 • technologa,
 • specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym.

W tej klasie zdobędziesz następujące kwalifikacje: 

 • EE.02. - montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • EE.21. - eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

1fs / Technik usług fryzjerskich rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
68.696.37126.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozwijamy kreatywność i uczymy projektowania wizerunku klienta w salonie fryzjerskim. Dajemy możliwość rozwoju i udziału w zagranicznych i krajowych praktykach/stażach w ramach projektów unijnych: "ERASMUS+" oraz „ Rzeszowskie szkoły otwarte na rynek pracy”. 

Jako technik usług fryzjerskich możesz:

 • projektować i wykonywać fryzury,
 • prowadzić doradztwo z zakresu stylizacji fryzur,
 • świadczyć usługi fryzjerskie,
 • wykonywać charakteryzację filmową i reklamową,
 • prowadzić promocję i marketing fryzjerstwa,
 • zarządzać salonem fryzjerskim.

W tej klasie zdobędziesz następujące kwalifikacje:  

 • AU.21.  -  wykonywanie zabiegów fryzjerskich (egzamin po 3 latach nauki potwierdzający zawód fryzjera),
 • AU.26.  -  projektowanie fryzur (egzamin w 4 klasie i tytuł technika usług fryzjerskich).

1ls / Technik mechanik lotniczy rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
100131.91171.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kierunek szkolący mechaników statków powietrznych. Zespół Szkół Mechanicznych, jako jedyna na Podkarpaciu szkoła, posiada zatwierdzenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie szkolenia mechaników do licencji kategorii B3. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane będą między innymi w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklubie Rzeszowskim, Pratt& Whitney Aero Power Rzeszów, LineTech, Heli-One Polska, Eads PZL Warszawa Okęcie.

 W tych klasach zdobędziesz kwalifikację:

 • MG.31. - wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

1rs / Technik robotyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
77.75124.93169.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK ROBOTYK

Technik robotyk jest atrakcyjnym zawodem przyszłości. Składnikami robotyki są: mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Technicy robotyce są potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, komputerowej, spożywczej i chemicznej, w przemyśle obronnym i lotniczym. Liczba robotów przemysłowej stale rośnie – potrzeba więc specjalistów do ich obsługi.

Technik robotyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Montażu, uruchamiania i obsługi robotów przemysłowych
 • Monitorowania pracy układów mechanicznych i elektronicznych robotów
 • Programowania robotów przemysłowych
 • Dobierania narzędzi do obróbki materiałów
 • Wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych
 • Wykonywania rysunków elementów konstrukcji robotów

Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

 • ELM.07. - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
 • ELM.08. - Eksploatacja i programowanie systemów robotyki