konto
Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia

Ocena: 2.82

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia Nowy Sącz

1F / Technik elektryk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
134.85149.28166.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1G / Technik elektronik rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
128.35148.51173.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1I / Technik informatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
156.3165.26183.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Informatyka to obecnie samodzielna dyscyplina naukowa, ale też narzędzie wykorzystywane przez inne nauki. To dziedzina techniki i ogromny przemysł wytwarzający sprzęt i oprogramowanie. Dlatego tez informatyka posługuje się własnym systemem pojęć - jako nauka bada prawa rządzące procesami przetwarzania, zapisywania i przesyłania informacji, wykorzystując do tego najnowsze technologie.  
Do głównych zadań informatyka należy m.in. dostosowanie pracy komputera do potrzeb właściciela, a więc dobieranie podzespołów do komputerów osobistych i ich testowanie, planowanie konfiguracji, projektowanie sieci okablowania i dobieranie urządzeń wspomagających działanie sieci. Aby zdobyć te umiejętności, w trakcie nauki, uczniowie poruszają się w obszarach informatyki niezbędnych do przyszłej pracy lub nauki, takich jak: języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych czy algorytmy i struktury danych. Przyszły informatyk będzie potrafił też m.in. tworzyć strony internetowe,
zabezpieczać systemy i ich zawartość. Na co dzień uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, jak i zasobów internetowych. Dobry informatyk to bardzo dobry matematyk, powinien mieć dobrą pamięć i wytrwałość do nauki. Samodyscyplina, systematyczność i umiejętność uczenia się to duży atut.

1M / Technik mechatronik rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160.5168.13183.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki, automatyki oraz  informatyki. Ten nowy obszar nauki rozwija się błyskawicznie i w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, samochodowym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, można je spotkać również w nowoczesnych przyrządach medycznych, sprzęcie biurowym, sprzęcie AGD czy nawet zabawkach dla dzieci. Technik mechatronik jest nowym zawodem. W trakcie nauki w technikum otrzymasz wiedzę m.in. z elektrotechniki, elektroniki, mechaniki oraz pneumatyki i hydrauliki, co pozwoli ci posługiwać się nowoczesnymi technikami komputerowymi w celu projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych, diagnozować i naprawiać systemy z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych, obsługiwać i programować sterowniki
programowalne.

1P+1D / Technik programista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
158.25167.3182.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Z uwagi na dynamicznie rozwijający się świat technologii, zawód technik programista jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynku pracy. Mając to na uwadze, nasza szkoła uruchamia w roku szkolnym 2019/2020 kształcenie w tym zawodzie zarówno w cyklu czteroletnim (dla absolwentów gimnazjum) jak i w cyklu pięcioletnim (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).          

1T / Technik teleinformatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
131.05147.65164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Teleinformatyk to nowy zawód, który łączy w sobie co najmniej trzy dyscypliny: elektronikę, informatykę i zdobycze telekomunikacji. Trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez telefonów, Internetu czy telewizji. Korzystamy z nich w dużej mierze za przyczyną nauki, jaką jest teleinformatyka. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux. Do zadań technika teleinformatyka więc może należeć, np. projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi, dlatego ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Ciągły rozwój telekomunikacji wymusza zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie. Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach korzystających z elektronicznej informacji, także w organach administracji publicznej. Pracują też w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektując i wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe. Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik teleinformatyk nasza szkoła posiada takie specjalistyczne pracownie. Aby kształcić się w zawodzie teleinformatyka, niezbędne są zdolności matematyczne, informatyczne oraz techniczne, analityczny umysł, dobra pamięć, zdolność koncentracji, dokładność i systematyczność na co dzień.