konto
Technikum nr 7 im. mjr Hendryka Sucharskiego

Profile Technikum nr 7 im. mjr Hendryka Sucharskiego Gorzów Wielkopolski

1TA5 / Technik elektryk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
67.75101.45157.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektryk - Technik elektryk zajmuje się montażem, instalacją i naprawą maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne. Diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy. Dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych. Stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć. Dokonuje konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Planuje i nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej.

1TB5 / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
101.35131.43162.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechatronik - zajmuje się projektowaniem, produkcją, naprawianiem nowoczesnych urządzeń stanowiących połączenie mechaniki ze sterowaniem. Projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania, łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące oraz uruchamia i kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów mechatronicznych.

1TC5 / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
78.85113.83159.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektronik - Technik elektronik wykonuje prace związane z obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku, takiego jak: telewizory, monitory, magnetowidy, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery w systemach alarmowych, monitoringu oraz audiowizualnych. Uruchamia, testuje, nadzoruje, kontroluje i serwisuje urządzenia elektroniczne. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji. Montuje, instaluje i uruchamia urządzenia elektroniczne. Ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych.

1TD5 / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
96.9125.68166.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk - zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektowaniem i administrowaniem lokalnymi sieciami komputerowymi. Instaluje systemy operacyjne oraz własne programy i aplikacje w komputerach osobistych oraz urządzeniach peryferyjnych. Prowadzi prace serwisowe i naprawcze sprzętu oraz urządzeń peryferyjnych. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz administruje nimi.  Obsługuje lokalne sieci komputerowe, naprawia i nadzoruje ich pracę. Programuje w wybranych językach.

1TE5 / Technik teleinformatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
39.1577.84107.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik teleinformatyk - zajmuje się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów – przewodowych i bezprzewodowych (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych). Montuje i uruchamiania, a także eksploatuje urządzenia komputerowe, sieciowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne. Konserwuje, naprawia, administruje oraz zajmuje się ochroną komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed wirusami. Projektuje, buduje i uruchamia sieci LAN.

1TF5 / Technik energetyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
48.2588.1140
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik energetyk - eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej i cieplnej. Zajmuje się nadzorem procesów wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Zależnie od rodzaju energii może być energetykiem cieplnym, energetykiem wodnym, elektroenergetykiem, energetykiem jądrowym czy energetykiem wiatrowym. Obsługuje i nadzoruje oraz przeprowadza naprawy i konserwację maszyn i urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Posługuje się systemami informatycznymi, automatyką przemysłową i urządzeniami pomiarowymi.

1TG5 / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
45.55102.55139.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik OZE - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych, wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody. Projektuje instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę - w ramach swoich uprawnień. Prowadzi budowę lub nadzór techniczny instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku. Montuje, eksploatuje, naprawia i konserwuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, organizuje prace z tym związane oraz sporządza wymaganą dokumentację.

1TH5 / Technik programista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
92.25128.74171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik programista - Programista zajmuje się projektowaniem baz danych i stron internetowych oraz programowaniem i testowaniem aplikacji. Przyszły programista nauczy się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS  wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

1TI5 / Technik automatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
103132.76163.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik automatyk - Automatyk zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i tworzeniem dla maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu. Miejscem pracy automatyka są biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki którym opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.