Technikum nr 7

Profile Technikum nr 7 Częstochowa

1A / Technik przemysłu mody rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) chemia (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikaplastyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
60102.38139
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik przemysłu mody wykonuje swoja pracę w przedsiębiorstwach produkujących odzież. Absolwent jest przygotowany do: konstruowania i modelowania form odzieży np. spódnic, spodni, bluzek, sukienek, żakietów, płaszczy; projektowania wyrobów odzieżowych na różnego typu sylwetki i korygowanie wad figur poprzez dobór fasonu odzieży, koloru i wzoru materiału, dobierania różnych materiałów oraz dodatków do rodzaju odzieży.

Bardzo ważną umiejętnością jest również obsługa programów komputerowych wspomagających proces produkcji odzieży w tym przygotowanie do produkcji. Może pracować na różnych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach produkujących odzież: jako kierownik produkcji, pracownik działu przygotowania produkcji, konstruktor odzieży, technolog, mistrz, pracownik magazynu i inne. Będzie również przygotowany do zorganizowania własnej działalności gospodarczej związanej z produkcją odzieży.

W klasie technikum przemysłu mody wprowadzona jest innowacja pedagogiczna: projektowanie biżuterii i dodatków - pozwoli to uczniowi nabyć umiejętność całościowego spojrzenia na modę i stylizację.

1AP / Technik przemysłu mody rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
61.1596.75156.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) chemia (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykainformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
67105.39158
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

W klasie technikum organizacji reklamy wprowadzona jest innowacja pedagogiczna: fotografia reklamy, która pozwoli uczniom nabyć umiejętność tworzenia materiałów reklamowych najwyższej jakości.

1BP / Technik reklamy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykaplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
75.05103.65149.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
62.887.16128
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur oraz zmiana koloru włosów. 

Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych. Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki reklamy i promocji. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim. Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników.

1CP / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykatechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
62.0582.22107.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) biologia (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykaplastyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
63.4107.17161.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

1DP / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykaplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
86.5114.1147.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / Technik włókiennik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) chemia (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaplastykatechnika
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik włókiennik zajmuje się opracowaniem dokumentacji technicznej i technologicznej wykonywania wyrobów włókienniczych oraz ich wytwarzaniem, uszlachetnianiem i konserwacją. Może także wykonywać badania laboratoryjne, które określają cechy fizyczne i chemiczne surowców włókienniczych. Drugim obszarem działań technika włókiennika jest organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie procesów technologicznych.

1EP / Technik włókiennik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikaplastyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -