konto
Technikum nr 4

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum nr 4 Białystok

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 212

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(MG.03) Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.03) Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 24 87.5% 25 100% 24 87.5% 212
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 38 89.47% 36 100% 35 94.29% 212
(TG.14) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(TG.14) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 9 88.89% 9 55.56% 9 55.56% 212
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 3 33.33% 6 0% 3 0% 212
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 19 94.74% 18 94.44% 18 94.44% 212
(TG.08) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(TG.08) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 10 100% 10 70% 10 70% 212
(RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej 16 100% 15 100% 15 100% 212

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 211

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(MG.42) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.42) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 18 100% 18 33.3% 18 33.3% 211
(RL.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 19 100% 19 73.7% 19 73.7% 211
(RL.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 19 100% 19 78.9% 19 78.9% 211
(TG.14) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(TG.14) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1 0% 2 50% 1 0% 211
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.09) Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 27 59.3% 25 32% 25 32% 211
(ROL.11) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(ROL.11) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 27 100% 26 92.3% 26 92.3% 211
(TG.15) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(TG.15) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 14 100% 14 85.7% 14 85.7% 211
(RL.11) Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.11) Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 23 95.7% 23 100% 23 95.7% 211

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 202

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(MG.03) Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.03) Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 19 94.7% 17 100% 17 100% 202
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.08) Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 27 66.7% 28 100% 27 66.7% 202
(TG.14) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(TG.14) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 14 92.9% 14 85.7% 14 85.7% 202
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 19 89.5% 19 100% 19 89.5% 202
(RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej 29 93.1% 29 100% 29 93.1% 202

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 201

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(M.46) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.46) Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 28 100% 28 96.4% 28 96.4% 201
(M.02) Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.02) Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 2 100% 1 100% 1 100% 201
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 11 100% 12 83.3% 11 90.9% 201
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 20 95% 20 85% 20 85% 201
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 4 50% 5 40% 1 0% 201
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 9 88.9% 9 77.8% 9 66.7% 201
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 21 61.9% 16 68.8% 16 56.3% 201
(R.11) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.11) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 21 95.2% 21 76.2% 21 76.2% 201
(R.10) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.10) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 2 100% 1 100% 1 100% 201

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 9 55.6% 2 100% 2 100% 192
(M.02) Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.02) Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 27 100% 28 100% 27 100% 192
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 0 0% 10 50% 0 0% 192
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 1 100% 3 33.3% 0 0% 192
(M.43) Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.43) Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 2 100% 1 0% 1 0% 192
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.13) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 24 70.8% 22 63.6% 22 50% 192
(R.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 22 95.5% 23 69.6% 22 72.7% 192
(T.07) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(T.07) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 8 100% 10 50% 8 62.5% 192
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 0 0% 2 100% 0 0% 192
(R.03) Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.03) Prowadzenie produkcji rolniczej 11 100% 12 100% 11 100% 192
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 8 12.5% 1 0% 0 0% 192
(R.11) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.11) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 0 0% 1 0% 0 0% 192
(R.10) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.10) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 20 95% 19 100% 19 94.7% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 25 56% 22 86.4% 22 59.1% 191
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.16) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 14 92.9% 16 25% 14 28.6% 191
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 21 90.5% 23 91.3% 20 90% 191
(M.43) Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.43) Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 27 88.9% 27 96.3% 27 88.9% 191
(RL.10) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(RL.10) Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 24 91.7% 24 95.8% 24 91.7% 191
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(T.08) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 12 83.3% 12 33.3% 12 33.3% 191
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(E.14) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 22 40.9% 21 19% 21 19% 191
(R.11) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(R.11) Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 30 100% 31 96.8% 29 96.6% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 17 82.4% 4 100% 2 100% 182
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 27 92.6% 26 100% 26 92.3% 182
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 3 66.7% 14 42.9% 3 66.7% 182
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 25 60% 21 90.5% 21 57.1% 182
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 21 81% 22 86.4% 21 76.2% 182
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 13 100% 13 46.2% 13 46.2% 182
Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie produkcji rolniczej 16 100% 14 100% 14 100% 182
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 5 80% 10 60% 4 25% 182
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 30 100% 28 100% 28 100% 182
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 34 100% 30 100% 30 100% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 36 36.1% 26 73.1% 25 28% 181
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 17 94.1% 23 30.4% 17 35.3% 181
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 21 76.2% 22 27.3% 21 28.6% 181
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 27 96.3% 41 95.1% 27 96.3% 181
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 30 100% 52 92.3% 29 96.6% 181
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 10 100% 10 60% 10 60% 181
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 30 53.3% 29 20.7% 27 18.5% 181
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 28 96.4% 27 74.1% 25 76% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 28 96.4% 27 100% 27 96.3% 172
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 1 0% 3 0% 1 0% 172
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 26 76.9% 26 84.6% 26 65.4% 172
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 24 95.8% 23 73.9% 22 72.7% 172
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 10 100% 10 60% 10 60% 172
Prowadzenie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie produkcji rolniczej 18 83.3% 17 100% 17 82.4% 172
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2 100% 2 100% 2 100% 172
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 28 92.9% 27 100% 27 96.3% 172
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 28 85.7% 24 100% 24 83.3% 172

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 171

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 28 57.1% 27 92.6% 27 55.6% 171
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 14 92.9% 14 7.1% 14 7.1% 171
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 25 96% 26 46.2% 25 48% 171
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie 30 93.3% 30 40% 30 40% 171
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt 29 86.2% 45 35.6% 28 46.4% 171
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 8 87.5% 8 75% 8 75% 171
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 20 45% 19 15.8% 19 10.5% 171
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 31 74.2% 31 87.1% 31 67.7% 171

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 163

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 2 0% 12 16.7% 2 0% 163
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 2 100% 4 0% 1 0% 163