Technikum nr 6

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 6 Wrocław

at1 / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to zawód, który daje możliwość poznania budowy urządzeń mechanicznych. Uczeń pozna zasady planowania, nadzorowania, organizowania prac związanych z obsługą urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych. Uczeń zdobędzie umiejętności konstruowania części maszyn, ich elementów i zespołów, a także nauczy się obsługi programów typu CAD oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC. Technik mechanik znajduje zatrudnienie w zakładach związanych z mechaniką, hydrauliką, pneumatyką, elektrotechniką lub elektroniką.

at1p / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

at2 / Technik mechanik lotniczy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to zawód, który daje możliwość zdobycia umiejętności w zakresie wykonywania napraw zespołów lotniczych i wyposażenia lotniczego, obsługi naziemnej samolotów i śmigłowców. Uczeń pozna sposoby i zasady oceny stanu technicznego statków powietrznych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw. Praca technika mechanika lotniczego odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, hangarach i wnętrzach statków powietrznych lub na płytach przedstartowych. W ramach nauki zapewniamy ciekawe praktyki w firmach lotniczych, wyjazdy na pokazy lotnicze i ćwiczenia na oryginalnych elementach samolotów. Absolwent ma szansę otrzymać pracę w aeroklubach, liniach lotniczych oraz firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych i zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego.

at2p / Technik mechanik lotniczy rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

bt1 / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to zawód, który daje możliwość zdobycia umiejętności obsługiwania komputerów przemysłowych sterujących różnego rodzaju urządzeniami pneumatycznymi, mechanicznymi i hydraulicznymi. Uczeń pozna język programowania komputerów przemysłowych - sterowniki PLC. Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa lub operatora obrabiarek, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

bt1p / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

bt2 / Technik automatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to zawód, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzy dotyczącej maszyn i urządzeń, umiejętności analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzy technicznej z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącej zagadnień utrzymania ruchu. Uczeń będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

bt2p / Technik automatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

ct / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik logistyk to klasa z innowacją pedagogiczną "Służba w Wojsku". Kierunek polecany jest zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Logistyka to system sterowania przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną "Służba w Wojsku" to kierunek łączący logistykę z elementami wiedzy i umiejętności, wymaganymi w służbie wojskowej, straży pożarnej czy policji. Zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z innowacją będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wojskową z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

ctp / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

dt / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Absolwent będzie przygotowany do organizowania pracy na terminalach przeładunkowych, obsługi środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. Pozna zasady obsługi podróżnych w portach i terminalach oraz organizację i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków 
Miejscem pracy technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne.

dt1p / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

dt2p / Technik lotniskowych służb operacyjnych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

et / Technik lotniskowych służb operacyjnych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie lotniska, pełni nadzór nad bezpieczeństwem portu lotniczego oraz koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska. Jest to niezwykle rozwojowy kierunek kształcenia, który daje w przyszłości możliwość kształtowania swojej drogi kariery zawodowej, choćby ukończenie kursu kontrolera ruchu lotniczego. Ponadto kierunek ten daje możliwość zdobycia pracy jako: koordynatora ruchu lotniczego naziemnego, czyli „follow me”, dyżurnego operacyjnego portu lotniczego. Absolwent może pracować w służbach utrzymania lotniska oraz obsługi statków powietrznych i pasażerów.