konto
Technikum nr 6

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 6 Wrocław

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 20% 22
geografia pisemny rozszerzony - 23.8% 50
historia pisemny rozszerzony - 23.6% 5
język angielski ustny podstawowy 95.7% 61.7% 93
język angielski pisemny podstawowy 95.7% 67.5% 93
język angielski pisemny rozszerzony - 44.5% 50
język niemiecki pisemny podstawowy 80% 32% 5
język niemiecki ustny podstawowy 40% 22% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 52% 1
język polski pisemny podstawowy 95.9% 44.5% 98
język polski ustny podstawowy 98% 56.7% 98
język polski pisemny rozszerzony - 48.8% 19
matematyka pisemny podstawowy 78.6% 47% 98
matematyka pisemny rozszerzony - 14.5% 29

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 6.5% 2
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 20.4% 8
geografia pisemny rozszerzony - 25.8% 66
historia muzyki pisemny rozszerzony - 18% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 24% 5
język angielski pisemny podstawowy 97.5% 69.5% 81
język angielski ustny podstawowy 84% 54.4% 81
język angielski pisemny rozszerzony - 47.7% 45
język niemiecki ustny podstawowy 16.7% 7.8% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 50% 26.7% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 20% 1
język polski ustny podstawowy 100% 61.4% 87
język polski pisemny podstawowy 98.9% 50.5% 87
język polski pisemny rozszerzony - 45% 9
matematyka pisemny podstawowy 64.4% 39% 87
matematyka pisemny rozszerzony - 11.1% 14
wos pisemny rozszerzony - 14.3% 3

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17% 1
chemia pisemny rozszerzony - 10% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 28.2% 10
geografia pisemny rozszerzony - 22.5% 24
historia pisemny rozszerzony - 20% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 18% 1
język angielski pisemny podstawowy 94.9% 68.9% 39
język angielski ustny podstawowy 78.9% 51% 38
język angielski pisemny rozszerzony - 51.4% 22
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 50% 5
język niemiecki ustny podstawowy 60% 42% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 60% 1
język polski ustny podstawowy 90.7% 41.1% 43
język polski pisemny podstawowy 86.7% 41.2% 45
język polski pisemny rozszerzony - 44.6% 5
matematyka pisemny podstawowy 55.6% 36.8% 45
matematyka pisemny rozszerzony - 16.9% 16
wos pisemny rozszerzony - 8% 1

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 16.5%
fizyka pisemny rozszerzony - 19.2%
geografia pisemny rozszerzony - 29.2%
historia pisemny rozszerzony - 13%
informatyka pisemny rozszerzony - 6.4%
język angielski pisemny podstawowy 94% 61.4%
język angielski pisemny rozszerzony - 32.4%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 48%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 32%
język polski pisemny podstawowy 98.1% 51.8%
język polski pisemny rozszerzony - 51.5%
matematyka pisemny podstawowy 80.8% 44.7%
matematyka pisemny rozszerzony - 11.6%
wos pisemny rozszerzony - 8.2%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
chemia pisemny podstawowy - 32%
fizyka pisemny podstawowy - 38%
geografia pisemny podstawowy - 32%
język angielski pisemny podstawowy 100% 74.6%
język angielski ustny podstawowy 96% 53.2%
język angielski pisemny rozszerzony - 69.7%
język polski pisemny podstawowy 96.2% 48.5%
język polski ustny podstawowy 96% 35%
matematyka pisemny podstawowy 84.6% 16%
matematyka pisemny rozszerzony - 74%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
fizyka pisemny podstawowy - 24%
język angielski pisemny podstawowy 87.5% 58.6%
język angielski ustny podstawowy 76.2% 45%
język angielski pisemny rozszerzony - 36%
język niemiecki ustny podstawowy 50% 50%
język niemiecki pisemny podstawowy 66.7% 54%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 67%
język polski ustny podstawowy 100% 46.1%
język polski pisemny podstawowy 92.6% 49.1%
matematyka pisemny podstawowy 48.1% 29.3%
matematyka pisemny rozszerzony - 4%
wos pisemny podstawowy - 30%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony