konto
Technikum nr 6

Wyniki matur Technikum nr 6 Słupsk

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26.62% 13
chemia pisemny rozszerzony - 14.56% 9
fizyka pisemny rozszerzony - 5.75% 4
geografia pisemny rozszerzony - 32.22% 9
język angielski pisemny podstawowy 94.23% 66.06% 104
język angielski ustny podstawowy 94.23% 61.61% 104
język angielski pisemny rozszerzony - 54.71% 51
język polski pisemny podstawowy 96.15% 50.11% 104
język polski ustny podstawowy 99.04% 56.31% 104
język polski pisemny rozszerzony - 46.46% 13
matematyka pisemny podstawowy 82.69% 46.26% 104
matematyka pisemny rozszerzony - 8.67% 6

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26.71% 7
chemia pisemny rozszerzony - 26.4% 5
fizyka pisemny rozszerzony - 13.33% 6
geografia pisemny rozszerzony - 30.38% 8
język angielski pisemny podstawowy 92.31% 61.77% 105
język angielski pisemny rozszerzony - 44.29% 49
język polski pisemny podstawowy 90.57% 43.13% 107
język polski pisemny rozszerzony - 25.81% 16
matematyka pisemny podstawowy 82.08% 46.2% 107
matematyka pisemny rozszerzony - 4.27% 15

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12.2% 5
chemia pisemny rozszerzony - 11.75% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 6.33% 6
geografia pisemny rozszerzony - 20.22% 9
historia pisemny rozszerzony - 13.5% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 23.33% 3
język angielski pisemny podstawowy 84.82% 60.07% 112
język angielski pisemny rozszerzony - 46.2% 49
język polski pisemny podstawowy 72.32% 37.11% 112
język polski pisemny rozszerzony - 16.16% 19
matematyka pisemny podstawowy 62.5% 37.18% 112
matematyka pisemny rozszerzony - 8.55% 11

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony