konto
Technikum nr 6

Ocena: 1.58

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 6 Rzeszów

1as / Technik automatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
122.1148.85200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK AUTOMATYK

Charakterystyka zawodu:

Absolwent profilu technik automatyk nadzoruje pracę urządzeń sterowania w celu utrzymania ich dobrego stanu technicznego i bezawaryjnego działania. Wykonuje zaawansowane instalacje automatyki według dokumentacji technicznej. Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać proste układy sterowania oparte na programowalnych sterownikach PLC.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

• utrzymywania w ruchu i naprawy podstawowych urządzeń sterowania,

• analizowania działania obwodów automatyki, obwodów blokad i zabezpieczeń,

• interpretacji stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwania usterek,

• wykonywania układów i sieci automatyki przemysłowej,

• posługiwania się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami,

• regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne,

• prowadzenia dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz materiałami,

• kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu ruchu urządzeń sterowania,

 

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

Technik automatyk może pracować jako:

• technik automatyk obsługi budynku w zakresie klimatyzacji, wentylacji, zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej, ogrzewania, monitoringu,

• technik automatyk obsługi zautomatyzowanych obiektów użyteczności publicznej, biznesowej, turystycznej oraz inteligentnych domów,

• technik automatyk utrzymania ruchu,

• technik automatyk wdrożeniowiec,

• technik automatyk serwisant,

• technik automatyk programista PLC/SCADA,

Absolwenci kierunku technik automatyk mogą założyć działalność gospodarczą w zakresie usług lub produkcji dla przemysłu oraz klientów indywidualnych.

1es / Technik elektronik rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129147.65200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK ELEKTRONIK

Charakterystyka zawodu:

Jest to jeden z podstawowych szerokoprofilowych zawodów, stawiających ciągle nowe wyzwania i dających duże możliwości rozwoju oraz samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

• projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,

• projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,

• projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń (czujniki, alarmy, domofony itp.),

• projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,

• serwisu urządzeń elektronicznych,

• programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego.

 

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Dodatkowo w szkolnym studio telewizyjnym, wyposażonym w profesjonalny sprzęt, uczeń poznaje technologię nagrywania, obróbki i montażu komputerowego programów telewizyjnych.

Technik elektronik może pracować:

• w firmach zajmujących się telewizją cyfrową,

• w działach elektroniki i automatyki zakładów przemysłowych,

• w firmach naprawiających sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• w przedsiębiorstwach instalacyjnych, zajmujących się montażem alarmów, instalacji antenowych, układów automatyki, systemów tzw. inteligentnych budynków, itd.,

• może także prowadzić własną działalność gospodarczo - usługową (np. naprawa sprzętu audio - video, usługi elektroinstalacyjne).

1is / Technik informatyk rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
124.6148.51200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK INFORMATYK

Charakterystyka zawodu:

Jest to zawód, który zyskał ogromne znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. W chwili obecnej informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

• montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
• naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego,
• projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
• administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
• projektowania baz danych i administrowania bazami,
• konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
• tworzenia i administrowania stronami WWW,
• tworzenia desktopowych i webowych aplikacji internetowych,
• administrowania stronami i aplikacjami internetowymi,
• projektowania grafiki komputerowej.


Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk może pracować:

• w firmach administrujących sieci komputerowe,
• w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
• w firmach zarządzających serwerami oraz bazami danych,
• w firmach projektujących efektywne serwisy internetowe,
• w serwisach i sklepach komputerowych,
• w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
• w firmach z własną działalnością gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych takich jak instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego, konfiguracja urządzeń peryferyjnych, usług internetowych itp.