konto
Technikum nr 6

Profile Technikum nr 6 Olsztyn

AT / Technik automatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
79.40200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

EO / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
86.850172.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

wybierając tę specjalność  poznasz podstawy: techniki cyfrowej, nadawania i odbioru sygnałów radiowych, sterowania procesami technologicznymi oraz zasady działania i obsługi komputerów.

OZE / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
66.50170.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - wybierając ten kierunek poznasz nowoczesne technologie związane z pozyskiwaniem energii z ekologicznych źródeł odnawialnych, nauczysz się czerpać energię ze słońca, ziemi, wiatru i wody. Najnowsze rozwiązania stosowane w systemach indywidualnego i zbiorowego zaopatrywania w ciepło nie będą miały przed Tobą tajemnic. 
 

TI / Technik teleinformatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
94.350158.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik teleinformatyk- ucząc się na tym kierunku pozyskasz wiedzę na temat: nowoczesnych systemów operacyjnych i sieciowych, najnowszych technologii i trendów rozwoju teleinformatyki oraz umiejętności niezbędne do obsługi urządzeń sieciowych. Uzyskasz międzynarodowy certyfikat CCNA, który ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci. Kierunek objęty patronatem przez Wydział Informatyczny Urzędu Marszałkowskiego.

TMA / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
124.50200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik mechatronik - ten kierunek zapewni Ci wiedzę i umiejętności z zakresu zasad działania układów i urządzeń związanych z elektroniką, informatyką, mechaniką oraz automatyką samochodową i przemysłową. 

TP / Technik programista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
119.350200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -