konto
Technikum nr 6

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 6 Gorzów Wielkopolski

1a/5T / Technik informatyk - wojskowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się :

 • konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego,
 • dobieraniem konfiguracji sprzętowej dla potrzeb użytkownika,
 • instalacją i konfiguracją oprogramowania systemowego i użytkowego,
 • administrowaniem siecią komputerową,
 • projektowaniem stron www.

Klasa ta po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Narodowej będzie objęta tzw. oddziałem przygotowania wojskowego (klasa certyfikowana - MON).

OD 1 WRZEŚNIA 2020 TYLKO TAKIE KLASY BĘDĄ MOGŁY KSZTAŁCIĆ W DZIEDZINIE WOJSKOWOŚCI.

1b/5T / Technik ochrony środowiska rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik ochrony środowiska w codziennej pracy:

 • koordynuje prace w zakresie monitoringu środowiska, badając wodę, powietrze i glebę,
 • planuje i realizuje zadania w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

Większość zajęć praktycznych odbywa się w nowoczesnych laboratoriach.

1c/5T / Technik informatyk - cywilna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk w codziennej pracy zajmuje się:

 • konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego,
 • dobieraniem konfiguracji sprzętowej do potrzeb użytkownika,
 • instalacją i konserwacją oprogramowania systemowego i użytkowego
 • administrowaniem siecią komputerową,
 • projektowaniem stron www

1d/5T / Technik analityk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematyka dyskretnajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiainformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik analityk w codziennej pracy:

 • wykonuje badania analityczne składu surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
 • dokonuje analiz specjalistycznych na potrzeby badań doświadczalnych i branży przemysłowej.

Szkoła posiada nowoczesne laboratoria chemiczne, w których uczniowie zgłębiają techniki chemii i nie tylko.

Dodatkowo klasa ta będzie, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, realizować zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej

" Wychowanie proobronne" we współpracy z wojskiem polskim, tzw. "klasa wojskowa" - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.