Technikum nr 5

Ocena: 4.8

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 5 Toruń na rok 2018/2019

1a / Technik automatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
88.4115.14147.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik automatyk numer zawodu: 311909 - To zawód atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy!

Kwalifikacje zawodowe:
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
Technik automatyk może znaleźć zatrudnienie:
- W firmach związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych,
- W laboratoriach zakładów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych,
- W firmach projektujących maszyny, przeznaczone do konkretnych celów,
- Jako opiniodawca projektów z zakresu układów automatyki.

1d / Technik mechatronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
111136.79200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik mechatronik jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności mechanika, elektronika i informatyka. Mechatronika jest bowiem dziedziną wszechobecną w życiu każdego współczesnego człowieka.

Celem kształcenia ucznia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do pracy z inteligentnymi systemami elektromechanicznymi w przemyśle, w tym do projektowania i obsługiwania nowoczesnych urządzeń i linii produkcyjnych.

Wybierając ten kierunek kształcenia możesz zdobyć następujące kwalifikacje:

E.3.      Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18.   Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19.   Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Wśród przedmiotów rozszerzonych w naszym technikum są matematyka i fizyka, a wśród języków obcych język angielski (wiodący) i język niemiecki.

Dodatkowym atutem wyboru tego kierunku w naszej szkole jest możliwość odbycia praktyk w zakładach renomowanej niemieckiej firmy BOSCH GmbH, podczas której dodatkowym atutem jest dobra znajomość języka niemieckiego.

1e / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
92.2111.63147.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektronik to zawód atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.

Wybierając ten kierunek kształcenia możesz zdobyć następujące kwalifikacje:

E.6.      Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20.   Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Wśród przedmiotów rozszerzonych w naszym technikum są matematyka i fizyka, a wśród języków obcych język angielski (wiodący) i język niemiecki.

Jako technik elektronik możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w zakładach przemysłowych, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w  firmach instalujących sprzęt elektroniczny.

Możesz również otworzyć własną firmę oferującą np. usługi elektroinstalacyjne.

1h / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
69.2102.7154.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektryk to zawód zawsze pożądany i na to topie, a elektryk potrzebny jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem.

Celem kształcenia ucznia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Wybierając ten kierunek kształcenia możesz zdobyć następujące kwalifikacje:

E.7.      Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8.      Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24.   Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Wśród przedmiotów rozszerzonych w naszym technikum są matematyka i fizyka, a wśród języków obcych język angielski (wiodący) i język niemiecki.

Jako technik elektryk możesz znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Możesz również otworzyć własną firmę oferującą np. usługi elektroinstalacyjne.

1k/t / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
116.6131.02200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik informatyk to zawód ciekawy i pasjonujący, a informatyka to niezwykły świat języków programowania, baz danych, sieci komputerowych i multimediów.

Celem kształcenia ucznia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodach branży IT. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka są optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy oraz tendencji rozwoju kraju w przyszłości.

Wybierając ten kierunek możesz zdobyć następujące kwalifikacje:

E.12.    Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13.   Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14.   Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Wśród przedmiotów rozszerzonych w naszym technikum są matematyka i informatyka, a wśród języków obcych język angielski (wiodący)  i język niemiecki.

Jako technik informatyk możesz znaleźć zatrudnienie:

 • administrator sieci,
 • grafik komputerowy,
 • informatyk wsparcia użytkowników,
 • konsultant help desk,
 • konsultant/wdrożeniowiec IT,
 • pozycjoner stron internetowych,
 • programista,
 • robotyk,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • tester oprogramowania komputerowego,
 • webmaster.

Możesz również otworzyć własną firmę oferującą np. usługi informatyczne.

1p / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
136150.94168.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W ramach programu nauczania realizowane będą następujące treści:

· Budowa komputera i działanie sieci komputerowych,
· Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych,
· Projektowanie i tworzenie stron internetowych,
· Tworzenie i administrowanie baz danych.

Uczeń nabędzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne poszukiwane i cenione na rynku pracy.