konto
Technikum nr 5

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 5 Rzeszów

1a / Technik ekonomista rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
98.15125.28160
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z innowacją PRAWNO - ADMINISTACYJNĄ zajęcia dodatkowe z prawa i administracji prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czas nauki: 4 lata

Zawód technik ekonomista obejmuje 2 kwalifikacje:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;

AU.36 Prowadzenie rachunkowości


Analiza ofert pracy wykazała, że pracodawcy poszukują osób z praktycznymi umiejętnościami związanymi m.in. z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych
Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli pracy w firmie.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach
Praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się w szkole w nowoczesnych pracowniach :  ekonomicznej,  rachunkowości i technik biurowej. Uczniowie zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, programów dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, programów specjalistycznych do obsługi sekretariatu.

Praktyka zawodowa: uczniowie odbywają praktykę w klasie drugiej (3 tygodnie) i w klasie trzeciej (3 tygodnie)

Praktyki krajowe realizowane są między innymi: w biurach rachunkowych, np. Biuro Rachunkowe "PEGAZ", Biuro Rachunkowe „Abakus”, bankach, np. PKO BP S.A., PEKAO S.A. Plus Bank S.A, Urzędzie Statystycznym, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, np.  ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A., Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów, w Zespole Zarządców Nieruchomości w Rzeszowie, Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie, a także w firmach ubezpieczeniowych, urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych.
Praktyki zagraniczne realizowane w ramach programu ERASMUS+ odbywają się w krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Niemczech ,Słowacji i Hiszpanii (Bielefeld, Koszyce, Walencja).  

 Zawód ekonomisty jest dobrą inwestycją w przyszłość. Jest zawodem otwartym, uniwersalnym 
o szerokich możliwościach zatrudnienia. Jest również doskonałą podstawą do rozpoczęcia studiów na wszystkich możliwych kierunkach, nie tylko ekonomicznych.

1b / Technik rachunkowości rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
76.1114.87159.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości. Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyniku finansowego firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat.

1c,d / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
96.95131.01200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jedyna taka klasa w regionie.

Czas nauki: 4 lata

Zawód technika grafiki i poligrafii cyfrowej ma wyodrębnione 2 kwalifikacje:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 

AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 

Umiejętności zawodowe Technika grafiki i poligrafii cyfrowej pozwalają mu z łatwością znaleźć interesującą pracę w kraju i za granicą.
Nasi absolwenci posiadają szczególnie poszukiwane na rynku pracy kompetencje w zakresie technik cyfrowych: przygotowują i opracowują różnorodne projekty graficzne, tworzą logotypy, publikacje cyfrowe 2D i 3D.
Technicy zajmują się tworzeniem opakowań, etykiet, materiałów reklamowych, wizytówek; przygotowują projekty do druki, obsługują cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii, prowadzą procesy drukowania 2D i 3D.

W nowoczesnych pracowniach graficznych 2D i 3D nauczymy Cię:

 • tworzenia kompozycji graficzno-tekstowych, reklam, ulotek,
 • projektowania i przygotowania materiałów graficznych do procesu drukowania
 • obsługi najbardziej profesjonalnego oprogramowania (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign; CorelDraw, 3D STUDIO MAX i inne)
 • przygotowywania projektów do grafiki 3D
 • obsługi cyfrowych systemów drukujących używanych w poligrafii cyfrowej
 • wykonywania wydruków 2D i 3D

Praktyka zawodowa: uczniowie odbywają praktykę w klasie drugiej (2 tygodnie) i w klasie trzeciej
(3 tygodnie) 

Praktyki krajowe realizowane są w drukarniach: EuroPrint, Offset Druk,  Bonus Liber, Studio Kolor, Colorland, agencjach reklamy: WBX Studio, Activ – Media, studiach fotograficznych, zakładach poligraficznych oraz firmach public relations w Rzeszowie i województwie.

Praktyki zagraniczne realizowane w ramach programu ERASMUS+ odbywają się w krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Niemczech,Słowacji i Hiszpanii (Bielefeld, Koszyce, Walencja).  

1h / Technik handlowiec rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
64.2598.53200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa z innowacją: organizacja sprzedaży internetowej.

Czas nauki: 4 lata

Zawód technik handlowiec ma wyodrębnione 2 kwalifikacje:

AU.20  Prowadzenie sprzedaży

AU.25  Prowadzenie działalności handlowej

Technik handlowiec wykazuje się wieloma cechami szczególnie poszukiwanymi wśród pracodawców:

 • umiejętnością pracy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
 • umiejętnością planowania, samodzielnością w działaniu, kulturą osobistą i odpowiedzialnością
 • umiejętnością planowania poziomu i zakresu sprzedaży
 • umiejętnością prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych
 • opracowywaniem ofert handlowych
 • doskonałą obsługą komputera w nowoczesnej firmie
 • zna podstawy prawna handlowego
 • potrafi przygotowywać umowy handlowe
 • potrafi prowadzić własną firmę handlową lub usługową

W trakcie kształcenia teoretycznego i praktycznego nauczymy Cię:

 • organizacji i technik sprzedaży
 • obsługi klientów oraz marketingu w handlu
 • sprzedaży towarów i usług
 • organizacji sprzedaży internetowej
 • prowadzenia własnej firmy handlowej

Praktyka zawodowa: uczniowie odbywają praktykę w klasie trzeciej - 4 tygodnie.

Praktyki krajowe realizowane są w przedsiębiorstwach handlowych w działach zaopatrzenia, zbytu, marketingu, w wielkopowierzchniowych centrach handlowych w sklepach detalicznych i hurtowniach, np. MAKRO Cash and Carry, sieć sklepów C&A, Castorama.

Praktyki zagraniczne realizowane w ramach programu ERASMUS+ odbywają się w krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Niemczech ,Słowacji i Hiszpanii (Bielefeld, Koszyce, Walencja).

Na naszych uczniów czeka praca w charakterze: specjalisty do spraw sprzedaży, specjalisty do spraw reklamy i marketingu, pracownika średniego szczebla zarządzania, pracownika logistyki (zbytu i zaopatrzenia), organizatora sprzedaży internetowej, właściciela własnej firmy handlowej oraz wielu innych.