konto
Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego

Ocena: 4.15

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego Kielce

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 15.83% 42
geografia pisemny rozszerzony - 24.39% 49
historia pisemny rozszerzony - 31.2% 10
informatyka pisemny rozszerzony - 23.4% 20
język angielski ustny podstawowy 96.6% 60.84% 206
język angielski pisemny podstawowy 90.3% 64.7% 208
język angielski pisemny rozszerzony - 45.2% 117
język niemiecki ustny podstawowy 100% 53.33% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 47% 2
język polski ustny podstawowy 98.6% 60.62% 211
język polski pisemny podstawowy 95.7% 43.56% 212
język polski pisemny rozszerzony - 55% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 60% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 43% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 2
matematyka pisemny podstawowy 92.4% 58.63% 212
matematyka pisemny rozszerzony - 11.19% 131
wos pisemny rozszerzony - 24.17% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 11.67% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 15.86% 37
geografia pisemny rozszerzony - 27.48% 47
historia pisemny rozszerzony - 22.4% 5
informatyka pisemny rozszerzony - 22.67% 9
język angielski pisemny podstawowy 95.9% 69.52% 219
język angielski ustny podstawowy 99.1% 68.25% 219
język angielski pisemny rozszerzony - 47.43% 143
język niemiecki ustny podstawowy 100% 58.33% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 24% 1
język polski ustny podstawowy 99.6% 64.67% 221
język polski pisemny podstawowy 96% 45.35% 221
język polski pisemny rozszerzony - 56% 5
matematyka pisemny podstawowy 89.7% 57.47% 220
matematyka pisemny rozszerzony - 10.33% 140
wos pisemny rozszerzony - 10% 2

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18.33% 5
chemia pisemny rozszerzony - 8.33% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 19.9% 17
geografia pisemny rozszerzony - 19.89% 30
historia pisemny rozszerzony - 15% 16
historia sztuki pisemny rozszerzony - 46.67% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 30% 12
język angielski ustny podstawowy 98.9% 61.79% 180
język angielski pisemny podstawowy 92.8% 65.14% 180
język angielski pisemny rozszerzony - 46.91% 101
język polski ustny podstawowy 99.5% 62.37% 183
język polski pisemny podstawowy 99.5% 53.13% 183
język polski pisemny rozszerzony - 41.25% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 57.67% 3
język rosyjski pisemny podstawowy - 25.33% 3
matematyka pisemny podstawowy 90.8% 55.03% 183
matematyka pisemny rozszerzony - 16.92% 107
wos pisemny rozszerzony - 15.67% 10

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 10.83%
fizyka pisemny rozszerzony - 22.36%
geografia pisemny rozszerzony - 34.31%
historia pisemny rozszerzony - 37.67%
informatyka pisemny rozszerzony - 16%
język angielski pisemny podstawowy 94% 64.73%
język angielski ustny podstawowy 99% 63.55%
język angielski pisemny rozszerzony - 38.16%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 94%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 93.33%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 51.43%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 49.05%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 18%
język polski ustny podstawowy 100% 60.86%
język polski pisemny podstawowy 100% 53.49%
język polski pisemny rozszerzony - 6.25%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 53.33%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 58.5%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 30%
matematyka pisemny podstawowy 98% 62.4%
matematyka pisemny rozszerzony - 11.51%
wos pisemny rozszerzony - 18.33%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 48.8%
chemia pisemny podstawowy - 32.67%
fizyka pisemny podstawowy - 29.38%
fizyka pisemny rozszerzony - 63.33%
geografia pisemny podstawowy - 63.6%
historia pisemny podstawowy - 45%
historia pisemny rozszerzony - 26%
informatyka pisemny podstawowy - 8%
informatyka pisemny rozszerzony - 32.8%
język angielski pisemny podstawowy 96% 71.12%
język angielski ustny podstawowy 100% 61.6%
język angielski pisemny rozszerzony - 63.33%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 57.33%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 64.43%
język polski ustny podstawowy 100% 72.5%
język polski pisemny podstawowy 99% 53.75%
język polski pisemny rozszerzony - 50%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 66.67%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 80%
matematyka pisemny podstawowy 88% 56.56%
matematyka pisemny rozszerzony - 27.79%
wos pisemny podstawowy - 43%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony