konto
Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza

Ocena: 2

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza Bydgoszcz

1an / Technik analityk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
102.55126.78163.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych. Pobiera i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobieraniu próbek i dokonywaniu pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy. Obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych. Sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzi dokumentację materiałową

1fo / Technik fotografii i multimediów rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
100.85118.44159.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technikum przygotowuje specjalistów w dziedzinach związanych z multimediami, które wykorzystują rożne formy przekazu: od fotografii poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe. Wybierając ten kierunek, uczeń ma możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej, jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczy się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapozna się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów: Adobe Photoshop, Adobe  Illustrator czy Adobe Flash Player. Pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm

1t / Technik organizacji turystyki rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
108.6128.93145.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik organizacji turystyki  nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie w polskich i zagranicznych biurach podróży, centrach informacji turystycznej, ośrodkach wypoczynkowych, serwisach rezerwacyjnych itp. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Potrafi w pełni zorganizować i sprzedać wyjazdy grupowe lub indywidualne, przygotować profesjonalną ofertę katalogową atrakcji turystycznych

1w / Technik procesów drukowania rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
64.3579.9788.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie powielania materiałów. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji

1W / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
96.3117.53165.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Technik zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego (m.in. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw). Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim

1ww / Technik ochrony środowiska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
117.45134.36154.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

technik ochrony środowiska zdobywa wiedzę z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby. Wykonuje bezpośrednie pomiary środowiska w laboratorium i w terenie. Wykonuje zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń jakości środowiska jak: badanie stanu środowiska, monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Sporządza bilans zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby. Planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami. Planuje oraz realizuje działania na rzecz ochrony środowiska