konto
Technikum nr 4

Profile Technikum nr 4 Gorzów Wielkopolski

1f / Technik usług fryzjerskich rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
46.0583.69157.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich:
a) prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,
b) doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,
c) wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy,
d) wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
e) wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego,
f) wykonywania zmiany koloru włosów,
g) wykonywania stylizacji fryzur;

2) w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:
a) projektowania fryzur,
b) dokumentowania fryzur,
c) wykonywania fryzur na podstawie projektów.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania usług tj.:

 • zabiegi pielęgnacyjne włosów,
 • zabiegi chemiczne włosów,
 • strzyżenie włosów,
 • stylizacja fryzur,
 • projekty fryzur,
 • doradztwo klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury,
 • prowadzenie rozliczenia z klientami,
 • keratynowe prostowanie włosów,
 • przedłużanie włosów.

1g / Technik fotografii i multimediów rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
68.4591.96141.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik fotografii i multimediów w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu,
c) obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania:

 • korekty zdjęć i montażu fotograficznego,
 • posługiwania się sprzętem fotograficznym,
 • przetwarzania informacji obrazowej metodami elektronicznymi,
 • rejestracji i przygotowania materiałów cyfrowych,
 • wykonywania projektów multimedialnych,
 • projektowania i realizacji witryn www,
 • tworzenie prezentacji multimedialnych.

1h / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
60.991.44136.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego,
b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej, d) drukowania i obróbki druków 3D.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania zadań:

 • w pracowniach poligraficznych, procesów przygotowawczych, komputerowych technik multimedialnych i drukowania cyfrowego,
 • przygotowywania materiałów do drukowania,
 • obsługi różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego,
 • wykonywania za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych.
 • wykonywania i publikowania internetowych projektów multimedialnych w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

1i / Technik przemysłu mody rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
38.3566.61102.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik przemysłu mody w procesie kształcenia przygotowany zostanie do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:
a) projektowania wyrobów odzieżowych,
b) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
c) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,
d) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,
e) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
f) wykonywania wyrobów odzieżowych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:
a) projektowania kolekcji odzieżowych,
b) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
c) organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
d) kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
e) prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych.

W procesie kształcenia uczeń będzie przygotowywany również do wykonywania:

 • projektów wyrobów odzieżowych;
 • dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wyrobów odzieżowych przy zastosowaniu odpowiednich maszyn i urządzeń;
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • szablonów za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego.