Technikum nr 3

Profile Technikum nr 3 Olsztyn na rok 2019/2020

1E / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
350158.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk potrafi:
- wykonać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
- zaprojektować proste układy elektryczne
- prowadzić budowę i eksploatację linii napowietrznych i kablowych
- planować i nadzorować ruch sieci elektroenergetycznej
- dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne 
- wykonać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych 
- zdiagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych
- dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych 
- oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze

1M / Technik mechanik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
51.40138.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik potrafi:
- organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
- przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług
- projektować proste obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej
- instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzane do eksploatacji
- sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń