konto
Technikum nr 3

Profile Technikum nr 3 Olsztyn

1EaP 1EbP / Technik elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
48.750165.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektryk potrafi:
- wykonać instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
- zaprojektować proste układy elektryczne
- prowadzić budowę i eksploatację linii napowietrznych i kablowych
- planować i nadzorować ruch sieci elektroenergetycznej
- dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne 
- wykonać badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych 
- zdiagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych
- dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych 
- oceniać i kwalifikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze

1MaP / Technik mechanik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
45.950156.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanik potrafi:
- organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
- przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług
- projektować proste obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej
- instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzane do eksploatacji
- sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń