konto
Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego

Profile Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego Nowy Sącz

1d / Technik reklamy rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
92.85110.92146.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód technik organizacji reklamy daje szerokie możliwości zatrudnienia w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych jako specjalista do spraw produkcji środków reklamy, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji środków masowego przekazu. Absolwent może także założyć własną agencję reklamową.

1e / Technik ekonomista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
124.15144.97183.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają założyć i prowadzić własną firmę lub podjąć pracę w różnych komórkach przedsiębiorstw, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, administracji.

1f / Technik ekonomista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
105.8133.07170.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają założyć i prowadzić własną firmę lub podjąć pracę w różnych komórkach przedsiębiorstw, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, administracji.

1r / Technik rachunkowości rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1t / Technik organizacji turystyki rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
99.65121.46152.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód technik obsługi turystycznej pozwala podjąć pracę w agencjach turystycznych biurach podróży, hotelach, izbach turystycznych, punktach informacji turystycznej, organizacjach zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Absolwent może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.