konto
Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego

Wyniki matur Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego Nowy Sącz

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 10.75% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 15% 1
geografia pisemny rozszerzony - 29.54% 80
historia pisemny rozszerzony - 21.67% 6
język angielski pisemny podstawowy 98.25% 73.09% 171
język angielski pisemny rozszerzony - 54.26% 109
język hiszpański pisemny rozszerzony - 86% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 60.35% 171
język polski pisemny rozszerzony - 44.4% 25
język włoski pisemny rozszerzony - 22% 1
matematyka pisemny podstawowy 98.25% 62.97% 171
matematyka pisemny rozszerzony - 17.04% 67
wos pisemny rozszerzony - 20.88% 8

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 21% 99
historia pisemny rozszerzony - 40% 7
historia sztuki pisemny rozszerzony - 44% 5
język angielski pisemny podstawowy 100% 67% 166
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 90
język hiszpański pisemny rozszerzony - 14% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 20% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 64% 166
język polski pisemny rozszerzony - 69% 19
matematyka pisemny podstawowy 99% 57% 166
matematyka pisemny rozszerzony - 18% 65
wos pisemny rozszerzony - 8% 1

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 29% 93
historia pisemny rozszerzony - 13% 3
historia sztuki pisemny rozszerzony - 50% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 70% 146
język angielski pisemny podstawowy 100% 69% 146
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 78
język polski ustny podstawowy 100% 67% 146
język polski pisemny podstawowy 100% 60% 146
język polski pisemny rozszerzony - 52% 24
matematyka pisemny podstawowy 99% 62% 146
matematyka pisemny rozszerzony - 23% 22
wos pisemny rozszerzony - 24% 5

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 37% 71
język angielski pisemny podstawowy 98% 60% 85
język angielski ustny podstawowy 100% 55% 85
język angielski pisemny rozszerzony - 40% 21
język polski pisemny podstawowy 100% 64% 85
język polski ustny podstawowy 100% 65% 85
język polski pisemny rozszerzony - 91% 2
matematyka pisemny podstawowy 98% 67% 85
matematyka pisemny rozszerzony - 14% 43

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 37.11% 71
język angielski pisemny podstawowy 97.65% 60.42% 85
język angielski ustny podstawowy 97.65% 54.98% 85
język angielski pisemny rozszerzony - 40.38% 21
język polski pisemny podstawowy 100% 63.62% 85
język polski ustny podstawowy 100% 65.14% 85
język polski pisemny rozszerzony - 91.25% 2
matematyka pisemny podstawowy 97.65% 66.66% 85
matematyka pisemny rozszerzony - 13.77% 43

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony