konto
Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny INKI

Profile Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny "INKI" Kielce

1a / Technik usług kelnerskich rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
34.25085.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b / Technik technologii żywności rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
22.750121.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosbiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
29.550149.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -