Technikum nr 3

Profile Technikum nr 3 Kielce

1a / Technik usług kelnerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
34.25085.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1ag / Technik usług kelnerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
48091
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli jesteś otwarty na ludzi, kreatywny oraz chcesz zwiedzać świat to zawód kelnera jest dla ciebie !!! Znajdziesz zatrudnienie w bardzo szybko rozwijającym się sektorze hotelarsko–gastronomicznym!!!

1b / Technik technologii żywności rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
22.750121.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1bg / Technik technologii żywności rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
33.80124.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jeżeli chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie procesów produkcji żywności, norm jakościowych obowiązujących w gastronomii oraz interesuje cię struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego i spożywczego to nie czekaj!!! rozpocznij naukę w naszej szkole!!!

Nauczysz się między innymi:

 • wykazywać się znajomością technologii aparatury, surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w przetwórstwie spożywczym
 • dokonywać wyboru właściwych metod analitycznych w zależności od badanego wyrobu
 • uzyskiwać powtarzalne wyniki analiz i określać przydatność artykułu spożywczego dla potrzeb konsumenta
 • wyznaczać właściwe punkty kontrolne i wybierać odpowiednie przyrządy pomiarowe
 • norm i wytycznych do zarządzania jakością produkcji
 • rozumieć i wyjaśnić podstawowe kategorie gospodarki rynkowej, zapoznasz się  ze zjawiskami i procesami marketingowymi w przetwórstwie spożywczym.

       

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • bardzo dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi gastronomiczne,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności,
 • ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

1c / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosgeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
29.550149.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cg / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
610156
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Chciałbyś zdobyć wiedzę ogólną i zawodową w zakresie:

 • przedmiotów ekonomiczno-prawnych,
 • gastronomicznych
 • techniki pracy biurowej.

Nauczysz się między innymi:

 • zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia
 • towaroznawstwa produktów spożywczych, ich wartości odżywczych, metod oceny jakości, sposobu przechowywania i zmian zachodzących w ich przechowywaniu
 • bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ochrony zdrowia i życia człowieka w czasie wykonywania pracy
 • wyposażenia technicznego zakładu gastronomicznego
 • technologii sporządzania potraw
 • obsługi konsumenta
 • organizacji pracy usług gastronomicznych
 • kultury zawodu i zasad etyki
 • obsługi komputera
 • korespondencji biurowej
 • planowania produkcji gastronomicznej
 • kalkulacji potraw obliczania normatywu surowcowego.

Nasza szkoła zapewni Ci:

 • bardzo dobrą bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • ciekawe zajęcia przebiegające w formie ćwiczeń i projektów,
 • wyjazdy na targi gastronomiczne,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • rozwój kreatywności, ustawiczne samodoskonalenie i samokształcenie oraz dalszy rozwój.

1d / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
39.10125.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1dg / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -