konto
Technikum nr 3

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 3 Katowice

1E1 [O] / Technik eksploatacji portów i terminali (ang-niem*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcybiologiachemiageografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie odbywają praktyki w firmach spedycyjnych, transportowych oraz na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie często znajdują potem zatrudnienie.

Planowana jest realizacja Programu Erasmus+ 

Uczniowie w trakcie nauki zdają egzaminy na kwalifikacje SPL02 (obsługa podróżnych w portach i terminalach) i SPL03 (obsługa ładunków w portach i terminalach). Po zdobyciu tych kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w w firmach transportowych, logistycznych, spedycyjnych, w portach i terminalach (m in. na lotnisku) oraz rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.

1Ke1 [O] / Technik usług kelnerskich (ang-niem*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
36.959.8876.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie odbywają praktyki w hotelach i zakładach gastronomicznych, gdzie często znajdują potem zatrudnienie. Właściciele zakładów gastronomicznych z naszego regionu przysyłają oferty pracy do szkoły.

Planowana jest realizacja Programu Erasmus+ 

Egzamin na kwalifikację HGT01 wykonywanie usług kelnerskich) uczniowie zdają na zakończenie klasy 3 a na kwalifikację HGT02 (organizacja usług gastronomicznych) w połowie klasy 5. Po zdobyciu tych kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze kelnera, kucharza menadżera zakładów gastronomicznych oraz rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.

1ŻU1 [O] / Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcybiologiachemiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
41.884.06139.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie odbywają praktyki w hotelach i zakładach gastronomicznych, gdzie często znajdują potem zatrudnienie. Właściciele zakładów gastronomicznych z naszego regionu przysyłają oferty pracy do szkoły.

Planowana jest realizacja Programu Erasmus+

Egzamin na kwalifikację HGT02 (przygotowanie i wydawanie dań) uczniowie zdają na koniec 3 roku nauki a na kwalifikację HGT12 (organizacja żywienia i usług gastronomicznych) w połowie klasy 5. Po zdobyciu tych kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze kucharza, kelnera, menadżera zakładów gastronomicznych oraz rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą.