konto
Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego

Ocena: 2.47

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego Warszawa

1Ta / Technik ekonomista rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
52.15100.01150.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzonymi przedmiotami w tej klasie są:

 • język angielski
 • geografia

Drugi język można wybrać spośród takich języków jak: język niemiecki, język hiszpański i język rosyjski (grupy drugiego języka zostaną utworzone, jeżeli na dany język zbierze się odpowiednia liczba chętnych we wszystkich czterech klasach Technikum. Grupy kontynuacyjne danego języka mogą powstać jedynie po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych).

Nauczanie drugiego języka obcego będzie realizowane w grupach międzyoddziałowych, dopasowanych do znajomości języka przez uczniów. W szkole prowadzone są lekcje religii oraz etyki.

ZAWÓD PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB:

 • operatywnych w działaniu,
 • zdyscyplinowanych,
 • odpowiedzialnych,
 • posiadających umiejętności organizatorskie,
 • komunikatywnych,
 • posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
 • gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie m.in.: księgowego, informatyka, prawnika, menedżera, doradcy podatkowego i finansowego dystrybutora w firmie handlowej, agenta ubezpieczeniowego, bankowca, analityka rynku, przedsiębiorcy, tłumacza w firmach 
i instytucjach.

Uczniowie zdobywają umiejętności na następujących zajęciach zawodowych: przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, statystyka i analiza ekonomiczna, język obcy w branży ekonomicznej, rachunkowość finansowa, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, biuro rachunkowe. W klasie drugiej i trzeciej dla uczniów organizowane są praktyki zawodowe w jednostkach administracji publicznej, biurach rachunkowych oraz zarządach jednostek gospodarczych o różnym profilu prowadzenia działalności.

Możliwości studiowania:

 • ekonomia,
 • zarządzanie,
 • stosunki międzynarodowe,
 • marketing,
 • polityka społeczna,
 • bankowość,
 • księgowość,
 • rachunkowość,
 • tłumacz.

1Tb / Technik organizacji turystyki rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
46.3596.57157.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzonymi przedmiotami w tej klasie są:

 • język angielski 
 • geografia

Drugi język można wybrać spośród takich języków jak: język niemiecki, język hiszpański i język rosyjski (grupy drugiego języka zostaną utworzone, jeżeli na dany język zbierze się odpowiednia liczba chętnych we wszystkich czterech klasach Technikum. Grupy kontynuacyjne danego języka mogą powstać jedynie po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych).

Nauczanie drugiego języka obcego będzie realizowane w grupach międzyoddziałowych, dopasowanych do znajomości języka przez uczniów. W szkole prowadzone są lekcje religii oraz etyki.

Uczniom wybierającym klasę technik organizacji turystyki oferujemy naukę z zakresu m.in.: organizacji imprez i usług turystycznych, geografii turystycznej Polski i Świata, obsługi informatycznej w turystyce, ekonomii i prawa w turystyce, języka obcego zawodowego, informacji turystycznej oraz marketingu 
w turystyce.

Uczniowie obowiązkowo odbywają praktyki zawodowe w renomowanych biurach podróży w Warszawie: Neckermann Polska, Almatur Polska, Active Travel, FCM Travel Express, Furnel Travel.

Absolwenci tej klasy mogą pracować:

 • w biurach podróży,
 • w hotelach,
 • jako pilot wycieczek, przewodnik turystyczny,
 • na lotnisku,
 • w punktach informacji turystycznej,
 • w firmach logistycznych i transportowych,
 • w organizacjach turystycznych, np. PTTK, POT, własna działalność gospodarcza.

1Tc / Technik logistyk rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
88.8116.97157.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzonymi przedmiotami w tej klasie są:

 • język angielski
 • geografia

Drugi język można wybrać spośród takich języków jak: język niemiecki, język hiszpański i język rosyjski (grupy drugiego języka zostaną utworzone, jeżeli na dany język zbierze się odpowiednia liczba chętnych we wszystkich czterech klasach Technikum. Grupy kontynuacyjne danego języka mogą powstać jedynie po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych).

Nauczanie drugiego języka obcego będzie realizowane w grupach międzyoddziałowych, dopasowanych do znajomości języka przez uczniów. W szkole prowadzone są lekcje religii oraz etyki.

Zawód dla osób wiążących przyszłość z szeroko pojętą działalnością transportowo-spedycyjną, organizacją imprez masowych, zarządzaniem kryzysem i ryzykiem.

Uczniowie obowiązkowo odbywają praktyki zawodowe w firmach logistycznych i turystycznych.

Absolwenci tej klasy mogą pracować:

 • w firmach transportowych,
 • w firmach turystycznych,
 • na lotniskach i portach lotniczych,
 • w portach morskich i kolejowych,
 • w biurach i urzędach.