konto
Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego

Ocena: 2.67

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 26.46% 54
historia pisemny rozszerzony - 34% 1
język angielski pisemny podstawowy 95.2% 74.06% 62
język angielski pisemny rozszerzony - 54.5% 40
język francuski pisemny rozszerzony - 88% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 40% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 64% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 48% 1
język polski pisemny podstawowy 97% 56.39% 66
język polski pisemny rozszerzony - 77.25% 8
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 97% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 86.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 76.9% 45.05% 65
matematyka pisemny rozszerzony - 14.67% 3
wos pisemny rozszerzony - 27.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 26.92% 39
historia pisemny rozszerzony - 30% 1
język angielski pisemny podstawowy 97.8% 70.18% 45
język angielski pisemny rozszerzony - 45.18% 22
język polski pisemny podstawowy 100% 55.67% 46
język polski pisemny rozszerzony - 48.36% 11
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 38% 1
matematyka pisemny podstawowy 91.3% 53% 46
matematyka pisemny rozszerzony - 26% 1
wos pisemny rozszerzony - 33% 1

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 30% 1
geografia pisemny rozszerzony - 29% 37
historia pisemny rozszerzony - 60% 1
język angielski pisemny podstawowy 96.6% 74% 58
język angielski ustny podstawowy 96.6% 56% 58
język angielski pisemny rozszerzony - 51% 38
język hiszpański pisemny rozszerzony - 37% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 26% 2
język polski ustny podstawowy 96.6% 54% 59
język polski pisemny podstawowy 100% 56% 59
język polski pisemny rozszerzony - 53% 15
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 92% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 84% 1
matematyka pisemny podstawowy 88.1% 52% 59
matematyka pisemny rozszerzony - 27% 11
wos pisemny rozszerzony - 15% 2

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 7.5%
geografia pisemny rozszerzony - 30.6%
historia pisemny rozszerzony - 47.5%
język angielski pisemny podstawowy 93% 65.2%
język angielski ustny podstawowy 79% 50.9%
język angielski pisemny rozszerzony - 41.6%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 77%
język hiszpański pisemny rozszerzony - 30%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 16%
język polski ustny podstawowy 98% 52.1%
język polski pisemny podstawowy 98% 58.6%
język polski pisemny rozszerzony - 35.8%
matematyka pisemny podstawowy 69% 45.7%
matematyka pisemny rozszerzony - 24.7%
wos pisemny rozszerzony - 22%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 42%
chemia pisemny podstawowy - 9%
geografia pisemny podstawowy - 39.2%
geografia pisemny rozszerzony - 37.1%
historia pisemny podstawowy - 39%
język angielski pisemny podstawowy 98.3% 81.2%
język angielski pisemny rozszerzony - 74.2%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 66%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 45.6%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 24%
język polski pisemny podstawowy 100% 55.7%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 36%
matematyka pisemny podstawowy 50% 35.6%
matematyka pisemny rozszerzony - 28%
wos pisemny podstawowy - 29.7%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 60.8%
język polski pisemny podstawowy - 51.5%
matematyka pisemny podstawowy - 38.9%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony