Technikum nr 3

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 3 Gdańsk

1ag / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
98.2118.72157.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, cykl kształcenia: 4 lata.

 po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • pracować jako recepcjonista lub pracownik służby pięter w hotelu
 • podjąć pracę w dziale obsługi klienta w nowoczesnej firmie
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

w trakcie nauki zdobędziesz umiejętności:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym 
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych
 • pracy biurowej i obsługę rachunkową firmy
 • współpracowania w zespole Praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę w renomowanych hotelach Trójmiasta.
 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 2 symulacyjne pracownie hotelarskie,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,
 • Dyrektor ustalił ponadto dodatkowe kryterium szkolne ex-aequo (§7 ppkt. c),
 • UWAGA! sprawdź na naszej witrynie internetowejwww.zsgh.gda.pljakie są DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY.

1ap / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
100.4117.2143.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1bg / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
80109.62153.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, cykl kształcenia: 4 lata.

 po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • pracować jako recepcjonista lub pracownik służby pięter w hotelu
 • podjąć pracę w dziale obsługi klienta w nowoczesnej firmie
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

w trakcie nauki zdobędziesz umiejętności:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym 
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych
 • pracy biurowej i obsługę rachunkową firmy
 • współpracowania w zespole Praktyki zawodowe są organizowane przez szkołę w renomowanych hotelach Trójmiasta.
 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 2 symulacyjne pracownie hotelarskie,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,
 • Dyrektor ustalił ponadto dodatkowe kryterium szkolne ex-aequo (§7 ppkt. c),
 • UWAGA! sprawdź na naszej witrynie internetowej

1bp / Technik hotelarstwa rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
78.35100.08144.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1cg / Technik usług kelnerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
53.678.59104.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik w zawodzie kelner; czas trwania nauki 4 lata

po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie.
 • organizować obsługę przyjęć okolicznościowych w zakładach gastronomicznych
 • organizować imprezy w warunkach nietypowych

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • projektować aranżację sal i pomieszczeń konsumpcyjnych
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić z działalność gastronomiczną
 • biegle posługiwać się językami obcymi (j.angielskim,j.francuskim)
 • współpracować w zespole

  Przewidywane miejsca pracy, praktykę organizuje szkoła w:

  • restauracjach, hotelach, pensjonatach gastronomicznych, kawiarniach, domach wczasowych i innych obiektach np. promy, statki.

 

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • pogłębienie umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym, 
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 4 symulacyjne pracownie gastronomiczne, 2 pracownie obsługi konsumenta,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,
 • Dyrektor ustalił ponadto dodatkowe kryterium szkolne ex-aequo (§7 ppkt. c),
 • UWAGA! sprawdź na naszej witrynie internetowej

1cp / Technik usług kelnerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
45.5571.0696.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1kg, 1lg / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
48.486.76124.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

 • czas trwania nauki 4 lata (menadżer gastronomii)

po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • organizować produkcję gastronomiczną,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy tzw. "outsaid catering" (imprezy wyjazdowe)
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych 
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu
 • biegle posługiwać się językami obcymi (j.angielski, j.francuski)
 • współpracować w zespole

Przewidywane miejsca pracy:

• restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne Praktykę zawodową organizuje szkoła i odbywa się w restauracjach i hotelach Trójmiasta.

 

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • pogłębienie umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym, 
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 4 symulacyjne pracownie gastronomiczne, 2 pracownie obsługi konsumenta
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,
 • Dyrektor ustalił ponadto dodatkowe kryterium szkolne ex-aequo (§7 ppkt. c),
 • UWAGA! sprawdź na naszej witrynie internetowej

1kp, 1lp / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
38.6588.21151.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1mg / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
71.496.5140.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

 • czas trwania nauki 4 lata (menadżer gastronomii)

po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów lub wybrać studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • organizować produkcję gastronomiczną,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy tzw. "outsaid catering" (imprezy wyjazdowe)
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych 
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu
 • biegle posługiwać się językami obcymi (j.angielski, j. niemiecki)
 • współpracować w zespole

Przewidywane miejsca pracy:

• restauracje, hotele, bary, pensjonaty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, domy wczasowe i inne obiekty gastronomiczne Praktykę zawodową organizuje szkoła i odbywa się w restauracjach i hotelach Trójmiasta.

 

 • kandydaci powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • pogłębienie umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym,
 • szkolenie zawodowe: na zajęcia praktyczne kieruje szkoła,
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych,
 • 4 symulacyjne pracownie gastronomiczne, 2 pracownie obsługi konsumenta,
 • wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • różnorodne koła zainteresowań,
 • Dyrektor ustalił ponadto dodatkowe kryterium szkolne ex-aequo (§7 ppkt. c),
 • UWAGA! sprawdź na naszej witrynie internetowej

1mp / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.65108.99161.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1ng / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
48.293.92136.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1np / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
62.191.39155.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -