konto
Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica

Ocena: 2.36

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica Warszawa

ai / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
96.95115.54155.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Na kierunku informatycznym w naszej szkole będziecie przygotowywać się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

? przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
? administrowania systemami operacyjnymi;
? serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
? przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
? tworzenia i administracji stronami internetowymi;
? tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
? programowania aplikacji internetowych;
? tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

Będziecie uczyć się również języka obcego ukierunkowanego zawodowo.

Jeśli chcecie zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po trzeciej i w połowie piątej klasy będziecie musieli zdać kolejno 2 egzaminy zawodowe.

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W całym cyklu kształcenia zaplanowano 8 tygodni praktyk zawodowych.

Po zakończeniu nauki w naszej szkole, możecie ją kontynuować na tym samym kierunku na uczelniach wyższych lub zacząć pracę np. w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej firm, działach obsługi graficznej wydawnictw.

at / Technik organizacji turystyki rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
67.2589.81137.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka w klasie o tym profilu trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Po trzeciej i w połowie piątej klasy uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
- projektowania imprez i usług turystycznych;
- zamawiania imprez i usług turystycznych;


2. W zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:
- prowadzenia informacji turystycznej;
- obsługi klientów korzystających z usług turystycznych;
- rozliczania usług i imprez turystycznych.

W całym cyklu kształcenia zaplanowano 8 tygodni praktyk zawodowych.

Przyszłość absolwenta to:

 • studia wyższe,
 • założenie własnej firmy,
 • praca w biurach turystyki krajowej i zagranicznej,
 • praca w ośrodkach informacji turystycznej,
 • praca w organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki

s / Technik spedytor rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
33.762.79102.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników, ponieważ  transport i spedycja to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki naszego kraju. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe  oraz we wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących spedycję wyprodukowanych towarów.

W pięcioletnim cyklu kształcenia będziesz przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

W całym cyklu kształcenia zaplanowano 8 tygodni praktyk zawodowych.

W trakcie procesu kształcenia odbywa się egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą:

 • kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich,
 • pracować przy organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych, importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju
 • pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, obsłudze portów morskich, lotniczych, bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej, lotniczej, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz placówkach handlowych