konto
Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka

Ocena: 3.17

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka Warszawa

1o / Technik ortopeda rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
52.5592.13160.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka - Szkoła wyróżniona tytułem SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2018

Klasa w zawodzie technik ortopeda, dla kandydatów po szkole podstawowej, o 5 - letnim cyklu nauczania.  Kształcenie odbywa się pod patronatem renomowanych firm branży ortopedycznej - Warszawskie Zakłady Ortopedyczne, Vigo oraz ORTO - TECH. 

W ramach kształcenia zawodowego praktycznego uczeń klasy ortopedycznej korzysta z nowoczesnych pracowni do nauki zawodu technik ortopeda, znajdujących się na terenie szkoły, wyposażonych w sprzęt pozwalający kształcić zarówno podstawy technik ortopedycznych, tradycyjne metody wytwarzania sprzętu ortopedycznego, jak i nowoczesne technologie na miarę ortopedii XXI wieku. Ponadto w 5 letnim cyklu kształcenia w klasie III i IV uczniowie klas ortopedycznych odbywają praktykę zawodową w firmach patronackich.

Klasy ortopedyczne biorą udział w Ogólnopolskich Targach Rehabilitacyjnych oraz wizytach studyjnych w firmie VIGO POLSKA, celem uzupełnienia wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia, sprzętu służącego rehabilitacji i nowatorskich rozwiązań poprawiających kondycję i komfort życia.

W trakcie nauki szkolnej uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji w swoim zawodzie (w szkole jest ośrodek egzaminacyjny OKE w zawodzie technik ortopeda). 

 

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia technikum, świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę na studiach wyższych, w szczególności na kierunkach branży medycznej.