Technikum nr 2

Profile Technikum nr 2 Zielona Góra

1 / Technik urządzeń i systemów energ. odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót. 

  W zakresie kwalifikacji
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

1 / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika elektronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klasy elektronicznej objęci są patronatem firmy Gedia Poland.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:

1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,

 2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,  

3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,

4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych. 

 

W zakresie kwalifikacji
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:

1) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,  

2) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika elektronika.

1 / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika informatyka oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas informatycznych zostali objęci patronatem firmy Perceptus

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

2) administrowania systemami operacyjnymi;

3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;

4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. 

W zakresie kwalifikacji
 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika

1 / Technik programista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika programisty oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2019/20 uczniowie tych klas  objęci zostaną patronatem firmy Cinkciarz.pl

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

 W zakresie kwalifikacji
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika programisty

1 / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych. 

 W zakresie kwalifikacji
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

4) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
Po zdaniu  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika pojazdów samochodowych.

1 / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika mechatronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych: j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas mechatronicznych objęci zostali patronatem firmy SecoWarwick

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
 ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,  

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,  

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 

W zakresie kwalifikacji
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

1) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

2) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

3) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika mechatronika.

1Ta / Technik informatyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
70.8119.08200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika informatyka oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się 
dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania 
nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych; 
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych; 
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią. 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. 

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika informatyka.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość pracy 
w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach ( prawo jazdy kat. B, grafika komputerowa, uprawnienia elektryczne do 1KV) oraz rozwijanie 
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
Klasa objęta patronatem przez firmę Perceptus i Hertz

1Tb / Technik programista rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika programisty oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2019/20 uczniowie tych klas  objęci zostaną patronatem firmy Cinkciarz.pl

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

W zakresie kwalifikacji 

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika programisty

1Tc / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
44.6107.48200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika mechatronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą 
się dwóch 
języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki 
na wyższych 
uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych; 
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych; 
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych; 
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych; 
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość 
pracy 
w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, obsługa i programowanie 
obrabiarek CNC, 
uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV) oraz rozwijanie 
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie tego kierunku zostali objęci patronatem przez firmę SECO/WARWICK. Wiąże się z tym szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w 
siedzibie firmy - 
wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka. Współpraca z firmami: Gedia, NORD Drivesystems

1Td / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
56.287.61169
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. 
Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania 
nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
albo 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika pojazdów samochodowych.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość 
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, uprawo jazdy kat. B+E, spawanie elektryczne, spawanie gazowe,
lakiernik samochodowy ) oraz rozwijanie swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.

1Te / Technik elektronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
5085.27129.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika elektronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się 
dwóch języków 
obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na 
wyższych uczelniach 
technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
2) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych; 
3) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych;
4) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych. 
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika elektronika.
Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość 
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w kursie na uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV oraz rozwijanie 
swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
Klasa objęta patronatem przez firmę Perceptus i Hertz

1Te / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
4896.23141.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uczniowie w czasie czteroletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem 
maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i 
kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 
2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 
3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 
4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 
5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. .

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie naszej szkoły oprócz laboratoriów specjalistycznych mają do dyspozycji 11 pracowni komputerowych z dostępem do sieci INTERNET (szybkie łącze światłowodowe), możliwość 
pracy w dwóch systemach operacyjnych: WINDOWS 7/10 i LINUX, możliwość uczestnictwa w licznych kursach (prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. B + E, uprawnienia elektroenergetyczne do 1 KV, - 
spawanie elektryczne, spawanie gazowe, uprawnienia wysokościowe) oraz rozwijanie swoich pasji poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań