konto
Technikum nr 2

Profile Technikum nr 2 Zielona Góra

1 / Technik urządzeń i systemów energ. odnawialnej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
48.596.41154.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót. 

  W zakresie kwalifikacji
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

1 / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
73.9592.4121.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika elektronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klasy elektronicznej objęci są patronatem firmy Gedia Poland.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:

1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,

 2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,  

3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,

4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych. 

 

W zakresie kwalifikacji
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:

1) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,  

2) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika elektronika.

1 / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
89.55116.04161.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika informatyka oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego (kontynuacja) oraz j. niemieckiego ( od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

2) administrowania systemami operacyjnymi;

3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;

4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. 

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika

Od wielu lat  uczniowie klas informatycznych objęci są patronatem firmy Perceptus

1 / Technik programista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
113.65138.04175.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika programisty oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2019/20 uczniowie tych klas  objęci zostaną patronatem firmy Cinkciarz.pl

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;

2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

3) programowania aplikacji internetowych;

4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią. 

 W zakresie kwalifikacji
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika programisty

1 / Technik pojazdów samochodowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
66.2597.04142.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

1) wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

2) diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

3) wykonywania napraw pojazdów samochodowych. 

 W zakresie kwalifikacji
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

4) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
Po zdaniu  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika pojazdów samochodowych.

1 / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
79.4122.83169.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika mechatronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych: j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas mechatronicznych objęci zostali patronatem firmy SecoWarwick

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji
 ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,  

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,  

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 

W zakresie kwalifikacji
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

1) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

2) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

3) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika mechatronika.