konto
Technikum nr 2

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 2 Mielec

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12.25% 4
chemia pisemny rozszerzony - 7% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 5.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 57.46% 46
historia pisemny rozszerzony - 25% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 10% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 65% 74
język angielski pisemny podstawowy 93.24% 68.57% 74
język angielski pisemny rozszerzony - 52.38% 42
język niemiecki pisemny rozszerzony - 10% 1
język polski pisemny podstawowy 98.65% 57.23% 74
język polski ustny podstawowy 100% 66.01% 74
język polski pisemny rozszerzony - 64.7% 10
matematyka pisemny podstawowy 83.78% 58.95% 74
matematyka pisemny rozszerzony - 24.09% 23

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 21.6% 10
geografia pisemny rozszerzony - 44.65% 49
historia pisemny rozszerzony - 13.33% 3
język angielski pisemny podstawowy 96.51% 64.02% 86
język angielski pisemny rozszerzony - 41.94% 35
język polski pisemny podstawowy 95.35% 49.4% 86
język polski pisemny rozszerzony - 74% 11
matematyka pisemny podstawowy 82.56% 50.31% 86
matematyka pisemny rozszerzony - 15.85% 13
WOS pisemny rozszerzony - 24% 2

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 18.5% 6
chemia pisemny rozszerzony - 3.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 38.1% 40
język angielski pisemny podstawowy 93.42% 60.66% 76
język angielski pisemny rozszerzony - 41.23% 26
język polski pisemny podstawowy 100% 52.64% 76
język polski pisemny rozszerzony - 13.42% 12
matematyka pisemny podstawowy 88.16% 55.62% 76
matematyka pisemny rozszerzony - 17.89% 18
WOS pisemny rozszerzony - 10% 1

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony