Technikum nr 2

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 2 Kielce

1F / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
66.050127.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Fgim / Technik usług fryzjerskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1G / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
63.350135.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1L / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
60.60138.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1L1woj / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
93.050151.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik logistyk - klasa mundurowa o profilu wojskowym

1L2woj / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
67.150153.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik logistyk - klasa mundurowa o profilu wojskowym

1Lgim / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
74.20161.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik Logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim, w którym sukces zawodowy mogą osiągnąć zarówno mężczyźni jak i kobiety.  Absolwent technikum logistyki może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw:

  • przemysłowych,
  • handlowych,
  • dystrybucyjnych,
  • usługowych,
  • transportowo - spedycyjnych
  • w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Posiadając znajomość logistyki, czyli potrafiąc podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zdobywając umiejętności zarządzania informacją i analizowania efektywności procesów logistycznych stajesz się  bezcennym pracownikiem  dla firmy.

1LWoj1_gim / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik logistyk klasa mundurowa wojskowa.
Klasa ta ma przygotowywać wysokiej klasy specjalistów do służby w elitarnych jednostkach Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, NSR, Straży Pożarnej i Policji.

W programie kształcenia:

- szkolenie wspinaczkowe,
- szkolenie strzeleckie (uzyskanie licencji strzeleckiej),
- nauka pływania,
- kurs spadochronowy,
- sztuki walki.

Patronat nad klasą objęła 25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.

1LWoj2_gim / Technik logistyk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
79.20159
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik Logistyk - klasa mundurowa wojskowa to innowacja realizowana w zawodzie technik logistyk. Klasy te mają przygotowywać wysokiej klasy specjalistów do służby w elitarnych jednostkach Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, NSR, Straży Pożarnej i Policji.

1M / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
43.250122.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1S1 / Technik pojazdów samochodowych i motocykli rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
46.850119
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1S2 / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
51.050160.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1S3 / Technik pojazdów samochodowych z systemami hybrydowymi i ele rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
76.650129.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Ggim / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
60.40134.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  to zawód przygotowujący specjalistów z dziedziny grafiki  o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w:
- agencjach reklamowych
- studiach graficznych
- wydawnictwach
- firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
- instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
- własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej i druku cyfrowego
- drukarniach.

Mgim / Technik mechatronik rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
38.60200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik Mechatronik - mechatroniczne systemy w pojazdach samochodowych jest innowacją rozszerzającą dotychczas realizowany przez nas zawód technik mechatronik. W ramach kierunku uczniowie będą mogli poznać zastosowane do budowy samochodów nowoczesne systemy kontroli silnika, trakcji, hamowania i innych. Poznają budowę i działanie wykorzystanych w systemach czujników, sterowników, elementów wykonawczych i różnych systemów wymiany informacji między wymienionymi zespołami.

S1gim / Technik Pojazdów Samochodowych i Motocykli rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
65.80143.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik Pojazdów Samochodowych i Motocykli  to innowacja obejmująca trzy przedmioty nauczania:
- Budowę i Eksploatację Motocykli,
- Diagnostykę i Naprawę Motocykli,
- Obsługę i Naprawę Motocykli,
które stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści programowych zawartych w programie nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

S2 / Technik pojazdów samochodowych rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
52.60200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik Pojazdów Samochodowych to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

S3gim / Technik pojazdów samochodowych z systemami hybrydowymi i el rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
59.20146.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Technik pojazdów samochodowych z systemami hybrydowymi i elektrycznymi to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.