konto
Technikum nr 19

Ocena: 2.23

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 19 Poznań

1a / Technik analityk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
89.4119.24148.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie

CHM.03 - przygotowanie sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych

CHM.04 - wykonywanie badań analitycznych

Przygotowujemy kontynuowania kształcenia na wszystkich kierunkach studiach wyższych związanych z chemią oraz dzięki dodatkowym godzinom biologii również na te gdzie warunkiem otrzymania indeksu jest zdanie matury z tego przedmiotu.

1b / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
128139.62175
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przygotowujemy do egzaminu Microsoft, Comp TIA, Cisco Networking Academy, uzyskania certyfikatów z m.in. IT Essentials, CCNA, z Grafiki Komputerowej oraz kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.

Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności: posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego, zarządzania systemami operacyjnymi (Windows, Linux), zarządzania oprogramowaniem użytkowymi, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych, programowania w językach Java Script, PHP, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

1c / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
111.5118.98127.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przygotowujemy do egzaminu Microsoft, Comp TIA, Cisco Networking Academy, uzyskania certyfikatów z m.in. IT Essentials, CCNA, z Grafiki Komputerowej oraz kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.

Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności: posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego, zarządzania systemami operacyjnymi (Windows, Linux), zarządzania oprogramowaniem użytkowymi, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych, programowania w językach Java Script, PHP, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

1d / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
99.55108.31165.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przygotowujemy do egzaminu Microsoft, Comp TIA, Cisco Networking Academy, uzyskania certyfikatów z m.in. IT Essentials, CCNA, z Grafiki Komputerowej oraz kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.

Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności: posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego, zarządzania systemami operacyjnymi (Windows, Linux), zarządzania oprogramowaniem użytkowymi, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych, programowania w językach Java Script, PHP, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

1e / Technik programista rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
125.9137.45153.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -