Technikum nr 19

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 19 Łódź na rok 2018/2019

TA / Technik analityk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
112.600
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

ZADANIA ZAWODOWE: 
przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, 
pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych, 
wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, 
wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych. 
Możliwość zatrudnienia: 
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, sodowy, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutyczny, kosmetyczny, środków pomocniczych, gumowy, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

TF / Technik fotografii i multimediów dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka język angielski
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:informatykatechnika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
8000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

ZADANIA ZAWODOWE: 
organizowanie planu zdjęciowego, 
rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu, 
wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku, 
przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, 
wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych. 
Możliwość zatrudnienia: 
fotograf, fotolaborant, fotoreporter, operator zdjęciowy w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych. Prowadzenie własnej działalności w zakresie usług fototechnicznych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

Ti / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
110.600
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych; 
projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami; 
projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych; 
tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

TL / Technik logistyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia język angielski język niemiecki
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:informatykatechnika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
103.200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w procesach: dystrybucji i magazynowania, produkcji; 
organizuje i monitoruje procesy: transportowe , magazynowe i dystrybucję; 
zarządza środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych; 
organizuje środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych; 
organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w jednostkach: organizacyjnych, gospodarczych i administracyjnych

TSA / Technik spedytor dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) geografia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:informatykatechnika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
65.400
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

organizowanie prac związanych z przewozem ładunków; 
prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych; 
rozliczenia z klientami i kontrahentami; 
wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

 

TW / Technik włókiennik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:plastykatechnika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
61.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

obsługiwanie maszyn przygotowujących surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych; 
przygotowanie wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania; 
obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych; 
badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych; 
opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych; 
nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych.

TWD / Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:plastykatechnika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
6900
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

wykonywanie projektów wyrobów włókienniczych; 
sporządzanie dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów dekoracyjnych; 
wytwarzanie wyrobów dekoracyjnych; 
wykonywanie prac związanych; 
z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.


 

TWe / Technik weterynarii dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk niemiecki
4:biologiatechnika
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
46.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich; 
wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; 
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; 
wykonywanie czynności w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt, poubojowe badanie mięsa; 
prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą