konto
Technikum nr 18 SOiT Conradinum

Ocena: 3.43

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 18 SOiT Conradinum Gdańsk

1A / Technik mechatronik - programowanie rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
102.6127.77161
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych; programowanie robotów przemysłowych

1B / Technik mechatronik rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
77.25123.05172.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych; programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

1D / Technik budowy jednostek pływających rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
50.65104.83156.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających;
 • wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających;
 • opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych; 
 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remontami kadłubów jednostek pływających.

1E / Technik elektryk rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
74.791.04108.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych przemysłowych jak i na jednostkach pływających na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych przemysłowych jak i na jednostkach pływających na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych przemysłowych jak i na jednostkach pływających;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych przemysłowych jak i na jednostkach pływających;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych przemysłowych jak i na jednostkach pływających.

1G / Technik urządzeń dźwigowych rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • przyjmowania zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych,
 • planowania i wykonywania czynności kontrolnych, przeglądów techniczne i ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych,
 • wykonywania napraw bieżących średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • demontażu części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia,
 • regeneracji części maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • konserwacji i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego,
 • regulacji zespołów sterowniczych urządzeń dźwigowych,
 • sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw,
 • sprawdzania poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • instruowania użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • przestrzegania zasady bhp i ppoż., rozliczania wykonanych usług.

1K / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
64.35103.25163.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła; demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

1L / Technik mechanik rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
61.8103.29141.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tego zawodu uczą się:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą druku 3D;
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń; nadzorowania procesów obróbki, produkcji 3D i montażu części maszyn i urządzeń.