konto
Technikum nr 18 SOiT Conradinum

Ocena: 3.43

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 18 SOiT Conradinum Gdańsk

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 18.05% 22
historia pisemny rozszerzony - 16% 3
język angielski pisemny podstawowy 96.25% 74.8% 80
język angielski pisemny rozszerzony - 51.76% 41
język polski pisemny podstawowy 90.12% 49% 81
język polski pisemny rozszerzony - 10% 4
matematyka pisemny podstawowy 87.65% 54.23% 81
matematyka pisemny rozszerzony - 16.11% 38
wos pisemny rozszerzony - 9% 3

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 19% 16
geografia pisemny rozszerzony - 18% 4
historia pisemny rozszerzony - 23% 9
język angielski pisemny podstawowy 91% 68% 77
język angielski pisemny rozszerzony - 43% 51
język polski pisemny podstawowy 85% 42% 78
matematyka pisemny podstawowy 76% 46% 78
matematyka pisemny rozszerzony - 11% 48

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 29% 5
język angielski pisemny podstawowy 96% 71% 75
język angielski ustny podstawowy 100% 76% 76
język angielski pisemny rozszerzony - 45% 56
język polski pisemny podstawowy 92% 42% 75
język polski ustny podstawowy 95% 38% 76
język polski pisemny rozszerzony - 40% 4
matematyka pisemny podstawowy 88% 57% 75
matematyka pisemny rozszerzony - 14% 34

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 20% 8
geografia pisemny rozszerzony - 12% 3
język angielski ustny podstawowy 99% 79% 71
język angielski pisemny podstawowy 94% 76% 70
język angielski pisemny rozszerzony - 50% 47
język polski ustny podstawowy 93% 39% 71
język polski pisemny podstawowy 94% 51% 70
język polski pisemny rozszerzony - 46% 5
matematyka pisemny podstawowy 84% 54% 70
matematyka pisemny rozszerzony - 9% 42

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 23% 10
geografia pisemny rozszerzony - 28% 3
historia pisemny rozszerzony - 18% 2
język angielski ustny podstawowy 98% 77% 62
język angielski pisemny podstawowy 98% 75% 62
język angielski pisemny rozszerzony - 50% 35
język polski ustny podstawowy 97% 48% 62
język polski pisemny podstawowy 97% 51% 63
język polski pisemny rozszerzony - 62% 3
matematyka pisemny podstawowy 98% 60% 62
matematyka pisemny rozszerzony - 18% 44
wos pisemny rozszerzony - 17% 2

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 15% 4
geografia pisemny rozszerzony - 36% 6
historia pisemny rozszerzony - 42% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 72% 35
język angielski pisemny podstawowy 97% 66% 35
język angielski pisemny rozszerzony - 41% 18
język polski pisemny podstawowy 91% 44% 35
język polski ustny podstawowy 83% 39% 35
język polski pisemny rozszerzony - 23% 3
matematyka pisemny podstawowy 86% 55% 35
matematyka pisemny rozszerzony - 10% 24
wos pisemny rozszerzony - 10% 3

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 27% 3
fizyka pisemny podstawowy - 33% 3
geografia pisemny podstawowy - 55% 3
historia pisemny podstawowy - 80% 1
język angielski pisemny podstawowy 96% 77% 46
język angielski ustny podstawowy 100% 71% 46
język angielski pisemny rozszerzony - 70% 8
język polski pisemny podstawowy 98% 58% 46
język polski ustny podstawowy 89% 51% 46
matematyka pisemny podstawowy 87% 56% 46
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 15
wos pisemny podstawowy - 32% 2