konto
Technikum nr 17

Ocena: 3.27

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 17 Łódź

1ti / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
118133.33187.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Projektowanie, administrowanie oraz obsługiwanie baz danych, systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, programowanie, obsługa programów biurowych, graficznych i multimediów - tym zajmuje się informatyk. 

Zawód technika informatyka jest zawodem szerokoprofilowym. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. 

U nas nauczysz się między innymi: 

- składania komputerów-(samodzielny montaż podzespołów) 
- programowania 
- obsługi programów biurowych (Microsoft Office, fax, użytkowe programy biurowe) 
- obsługi i administrowania systemów operacyjnych (Windows, Linux, Novell) 
- projektowania i obsługi baz danych 
- tworzenia i administrowania sieci lokalnej 
- tworzenia stron www. 
- tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej, wektorowej (programy multimedialne) 

Będziesz uczył się w jednej z sześciu nowoczesnych pracowni komputerowych połączonych siecią z dostępem do Internetu. 

Szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką oraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wydział Mechaniczny objął patronatem naukowym szkołę-część zajęć jest realizowana na terenie Politechniki Łódzkiej i Centrum lub przez ich pracowników w szkole. 

Zdobędziesz certyfikaty: 

* programowania obiektowego Delphi 
* komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD 
* podstaw obróbki filmów i zdjęć 

Po ukończeniu szkoły: 

Możesz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 
Możesz pracować w urzędach administracji państwowej (ZUS, urzędy skarbowe,służba zdrowia itp.), w przedsiębiorstwach komercyjnych (banki,firmy ubezpieczeniowe,sieci handlowe, firmy transportowe i logistyczne, serwisy naprawcze komputerów itp.), w firmach reklamowych i tworzących strony www. Możliwości zatrudnienia rosną wraz z informatyzacją gospodarki. 

Pamiętaj! 

Zawsze znakomita atmosfera-możesz liczyć na naszych nauczycieli. 

A po lekcjach: 

- sport-mamy boiska z bieżnią, siłownię z atlasem i salę gimnastyczną 
- biblioteka z Internetem 
- zajęcia pozalekcyjne-(AutoCAD 2D, 3D, Inventor, grafika komputerowa, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych) 

1tm / Technik mechatronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
2393.68165.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Elektrotechnika, mechanika, informatyka, programowanie i sterowanie automatyczne - w tych obszarach działa mechatronik. 

Nauczysz się tego nie tylko na lekcjach, ale i w nowoczesnym centrum szkoleniowym. 

Zdobędziesz umiejętności z zakresu: 

- elektrotechniki i elektroniki 
- pneumatyki i hydrauliki 
- znajomości budowy maszyn 
- wykonywania napraw urządzeń elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych, 
hydraulicznych, mechanicznych z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych 
- obsługi komputera i oprogramowań 
- projektowania, programowania i łączenia układów sterowania z użyciem sterowników PLC 
- programowania i obsługi robotów przemysłowych 

Szkoła posiada własne warsztaty szkolne, pięć w pełni wyposażonych pracowni informatycznych połączonych siecią z dostępem do Internetu oraz siedem pracowni specjalistycznych w tym mechaniczne i mechatroniczne. 

Część zajęć realizowane jest w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na nowoczesnym sprzęcie mechatronicznym. 

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej objął patronatem naukowym szkołę-część zajęć jest realizowana na terenie Politechniki Łódzkiej lub przez jej pracowników w szkole. 
Klasa pod patronatem P&G Gillette. 

Praktyki zawodowe organizowane są w zakładach produkcyjnych z najnowocześniejszym parkiem maszynowym w regionie. 

Zdobędziesz certyfikaty z zakresu: 

* mechatroniki: sterowanie pneumatyczne, elektropneumatyczne, programowalne 
* mechatroniki przemysłowej 
* programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 
* AutoCad (komputerowe wspomaganie projektowania) 
* spawania 

Po ukończeniu szkoły: 

Możesz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 
Możesz pracować we wszystkich przedsiębiorstwach, które posiadają nowoczesną zautomatyzowaną i zrobotyzowaną bazę produkcyjną, obrabiarki sterowane numerycznie CNC. Możesz pracować w charakterze pracownika: produkcyjnego, działu utrzymania ruchu, remontowego, asystenta projektanta itp. Jest to zawód z największą możliwością rozwoju. Obecnie wszystkie firmy, które inwestują w nowoczesne technologie wytwórcze zgłaszają oferty pracy dla absolwentów naszej Szkoły. 

A ponadto! 

Zawsze znakomita atmosfera - możesz liczyć na naszych nauczycieli. 

po lekcjach: 

* zajęcia pozalekcyjne -(spawanie, AutoCAD, 2D, 3D, Inventor,grafika komputerowa, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, orientacja zawodowa, Akademia Młodych Twórców). 
* sport-mamy boiska z bieżnią, siłownię z atlasem i salę gimnastyczną 
* biblioteka z Internetem 

1tmm / Technik mechanik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) fizyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
55.763.1268.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Konstruowanie, montowanie i obsługa maszyn i urządzeń - tym zajmuje się mechanik. 

Będziesz fachowcem w zakresie mechaniki, budowy maszyn, wytrzymałości materiałów, nowoczesnych technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania projektowania, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. 

Nauczysz się tego nie tylko na lekcjach, ale i w nowoczesnym centrum szkoleniowym. 

Szkoła posiada własne warsztaty szkolne, pięć w pełni wyposażonych pracowni informatycznych połączonych siecią z dostępem do Internetu oraz siedem pracowni specjalistycznych w tym mechaniczne i mechatroniczne. 

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej objął patronatem naukowym szkołę-część zajęć jest realizowana na terenie Politechniki Łódzkiej lub przez jej pracowników w szkole. Patronem zawodowym klasy jest P&G GILLETTE. 

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach produkcyjnych z najnowocześniejszym parkiem maszynowym w regionie. 

Zdobędziesz certyfikaty z zakresu: 

* komputerowego wspomagania projektowania-AutoCAD, 2D,3D,Inventor 
* programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 
* projektowania i łączenia układów sterowania 
* procesu projektowania części maszyn 
* spawania 

Po ukończeniu szkoły: 

Możesz dalej kontynuować naukę na wszystkich wyższych uczelniach. 
Możesz pracować we wszelkiego typu zakładach produkcyjnych i usługowych jako: 
brygadzista, mistrz produkcji, technolog, pracownik działu kontroli jakości, pracownik działu utrzymania ruchu, pracownik działu remontowego, tokarz, frezer,szlifierz,mechanik - monter maszyn i urządzeń itp. 

Obecnie wszystkie firmy, które inwestują w nowoczesne technologie wytwórcze, zgłaszają oferty pracy dla absolwentów naszej Szkoły. Technik mechanik to najbardziej uniwersalny zawód o szerokich perspektywach zatrudnienia. 

Pamiętaj! 

Zawsze znakomita atmosfera-możesz liczyć na naszych nauczycieli. 

A po lekcjach: 

- zajęcia pozalekcyjne-komputerowe wspomaganie projektowania-AutoCAD, grafika komputerowa, montaż i demontaż urządzeń. 
- sport-mamy boiska z bieżnią, siłownię z atlasem i salę gimnastyczną 
- biblioteka z Internetem