konto
Technikum nr 16

Ocena: 1.67

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 16 Katowice

1a / Technik elektryk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
56.573.52120.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK ELEKTRYK - klasa objęta patronatem firmy Tauron.

  Tauron gwarantuje Naszym absolwentom pracę oraz funduje stypendia dla najlepszych uczniów. Nasi uczniowie będą również realizowali praktyki na terenach spółki Tauron.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

  Technik elektryk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości. Głównym założeniem Naszej Szkoły jest przygotowanie uczniów do realizacji zadań w zawodzie jako przyszłych specjalistów. Technik elektryk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość prowadzenia między innymi własnej działalności usługowo-gospodarczej z różnych dziedzin przemysłu, począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych,  alarmowych, poprzez naprawy sprzętu RTV i AGD. Wykwalifikowana kadra techników elektryków zajmuje się konserwowaniem, instalowaniem, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych.

 

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Gdzie możesz podjąć pracę?

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,

 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,

 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

 • w firmach projektujących i montujących instalacje.

 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).


Z kim współpracujemy?

   Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy min. z Tauron, Carboautomatyka, Famur, PGG,, Control Proces, Legrand, Zamel, PGG, Nexteer Automotive, Telstar…


  Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

 • energetyczne (SEP G1 do 1kV),

 • operator wózków widłowych,

 • spawalnicze.

 

Elektrycy klasy pierwszej są objęci patronatem firmy TAURON.

1e / Technik eksploatacji portów i terminali rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcyplastykatechnikawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
72.8592.34120.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na specjalistów z tej dziedziny, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych w branży transportowej i turystycznej.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD – uczeń obowiązkowo poznaje 2 języki obce zawodowe.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

 • A.33- Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • A.34- Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Gdzie możesz podjąć pracę?

Technik portów i terminali może podjąć pracę m.in. jako:

 • specjalista w centrach logistyczno – dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,
 • pracownik terminali lotniczych, kolejowych, morskich i samochodowych zajmujący się obsługą pasażerów,
 • specjalista agencji obsługi portów morskich, rzecznych i lotniczych,
 • pracownik w działach przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych,
 • specjalista w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych,
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward – po ukończeniu dodatkowego kursu.

Z kim współpracujemy?

Praktyka zawodowa odbywa się w klasie trzeciej w wymiarze 160 godzin (tj. 4 tygodnie).

Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy z Portem Lotniczym Kraków Balice, Portem Lotniczym Katowice Pyrzowice, firmą e-Sky, PKP Koleje Śląskie i innymi firmami transportowymi.

Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień we współpracy z Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport w ramach zajęć z cyklu „Akademia Lotnicza”.

1g / Technik górnictwa podziemnego rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiaedukacja dla bezpieczeństwafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

To zawód z tradycjami, przygotowujący Naszych uczniów do bezpiecznej i efektywnej pracy w kopalniach i  zakładach górniczych, specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych. Uczeń zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej. Nauka zawodu odbywa się na terenie Szkoły, na terenie kopalni KWK Murcki - Staszic oraz na polu szkoleniowym KWK Wujek. Zajęcia odbywają się również w bogato wyposażonych warsztatach szkolnych. Ponadto uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. operatora wózków widłowych, hakowego, elektrycznych SEP.

1o / Technik ogrodnik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcytechnikawfwosbiologiachemiaedukacja dla bezpieczeństwafizykageografiahistoriainformatykaplastykatechnikawfwos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
82.45110.14127.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK OGRODNIK

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Jeden kierunek-wiele możliwości!

Technik ogrodnictwa to zawód pełen możliwości. Postrzegany często mylnie jedynie jako umiejętność koszenia trawnika i przycinania drzewek, w rzeczywistości daje ogromne możliwości na rynku pracy. Szeroki zakres kompetencji otwiera drzwi do różnych wariantów ścieżki kariery zawodowej. Absolwent kierunku pozyskuje obszerną wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji roślin ozdobnych, produkcji szkółkarskiej drzew owocowych i ozdobnych, upraw owoców, warzyw, grzybów i ziół, ale również w obszarach projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni oraz bukieciarstwa, wykonywania kompozycji i instalacji florystycznych. Warto również pamiętać, że program nauczania obejmuje podstawy zarządzania własnym przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz pozyskiwania dotacji na działalność.

Zajęcia realizowane są m. in. w oparciu o znajdujący się na terenie przyszkolnym Ogrodu Sensoryczno-Botanicznego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w szklarniach Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Praktyki zawodowe realizowane są w ramach programu nauczania przez cały okres nauki.

W trakcie nauki uczniowie będą mieli możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B+T oraz możliwość uczestnictwa w kursach florysty, bukieciarza.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

OGR. 02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,

OGR. 05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych,

Gdzie można podjąć pracę?

– przedsiębiorstwa produkcji roślin ozdobnych,

– przedsiębiorstwa produkcji warzyw i owoców,

– przedsiębiorstwa produkcji grzybów,

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– pośrednictwo handlowe (spedycja) materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin oraz materiału roślinnego (roślin ozdobnych, warzywniczych i sadowniczych),

– przedsiębiorstwa szkółkarskie drzew sadowniczych,

– giełdy kwiatowe,

– miejskie przedsiębiorstwa urządzania i pielęgnacji „zieleni miejskiej”,

– firmy prywatne zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych,

– kwiaciarnie (po kursie florystycznym),

Po zakończeniu nauki absolwent z powodzeniem może podjąć studia na kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, biologia itp.

Z kim współpracujemy?

– Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach,

– Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach,

– Bank Nasion Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,

– Polok Grup – Grupa Producentów Grzybów (Oddział – Pieczarkarnia w Suszcu),

– prywatne przedsiębiorstwa produkcji roślin ozdobnych,

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ NOWOCZESNĄ, PRZYJAZNĄ, OTWARTĄ NA POTRZEBY UCZNIÓW, ROZWIJAJĄCĄ ZAINTERESOWANIA I PASJE, JAK RÓWNIEŻ OTWARTĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY.

1t / Technik organizacji turystyki rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywfwosbiologiachemiaedukacja dla bezpieczeństwafizykageografiahistoriainformatykaplastykatechnikawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
54.0596.15133.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

    Technik obsługi turystycznej to zawód dla ludzi kochających podróże, piękno świata i przyrody, którzy pragną połączyć pracę z pasją i spełniać swoje i innych marzenia.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.

Jakie kwalifikacje uzyskasz?

 • HGT.07.Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

Technik obsługi turystycznej może podejmować pracę m.in. jako:

 • specjalista do spraw turystyki,

 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,

 • organizator  imprez, kongresów i konferencji,

 • rezydent biura podróży,

 • animator czasu wolnego,

 • pracownik informacji turystycznej (w biurach podróży i agencjach turystycznych),

 • pracownik branży hotelarskiej,

 • pracownik wydawnictw opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,

 • pracownik w organach administracji rządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,

 • pracownik fundacji i stowarzyszeń pozarządowych związanych z branżą turystyczną,

 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

Z kim współpracujemy?

   Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe we współpracy min. z Rainbow Tours, Itaka, Index, Almatur, TUI, Senator, Angelo, Campanille, Countryard by Mariott, Best Western, Hotel Katowice, Eurobus-Eurolines, Airport Pyrzowice, Airport Balice, PTTK, Abraksas, e-Sky, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, Śląska Izba Turystyki, która ponadto wystawia Naszym Absolwentom rekomendacje ułatwiające rozwój zawodowy.

    Praktyki zawodowe realizowane są przez dwa lata nauki : w klasie drugiej raz w tygodniu, w klasie trzeciej – praktyka miesięczna.
Pełnoletni uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych hotelach (Włochy), a w czasie wakacji w nadmorskich miejscowościach w Polsce.

W trakcie nauki uczniowie mogą uczestniczyć w konkursach i projektach organizowanych przez regionalne organizacje turystyczne, biorą czynny udział w targach turystycznych oraz w spotkaniach z przedstawicielami branży i podróżnikami.

  Uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. wychowawcy kolonijnego, pilotwycieczek, rezydenta, animatora czasu wolnego, obsługi kasy fiskalnej.

  Nasza szkoła stara się również o realizację projektu Erasmus Plus w ramach którego uczniowie tej klasy będą wyjeżdżali na praktyki zawodowe do Irlandii.