konto
Technikum nr 14

Profile Technikum nr 14 Katowice

1A / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykainformatykajęzyk obcychemiafizykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
19.7557.74106.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lat i po ukończeniu szkoły oraz zdaniu w trakcie nauki dwóch kwalifikacji zawodowych:

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

absolwent może między innymi ubiegać się o pracę w zakresie: montowania i uruchamiania elementów i urządzeń elektronicznych;  wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych; użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych; konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych.

                Po zdaniu egzaminu maturalnego potwierdzonego przez OKE absolwent ma uprawnienia do dalszego podjęcia nauki na studiach wyższych.  Z uwagi na specyfikę zawodu przedmiotami rozszerzonymi są do wyboru: matematyka, fizyka, geografia lub chemia a uzupełniającymi - historia i społeczeństwo. Zawód objęty jest umową z Polską Grupą Górniczą umożliwiającą zatrudnienie absolwentów, którzy maja potwierdzone zdobycie w/w kwalifikacji oraz opiekę stypendialną dla najlepszych uczniów. Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP.

1E / Technik ekonomista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiahistoriainformatykajęzyk obcygeografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
40.9582.19129.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lat i po ukończeniu szkoły oraz zdaniu w trakcie nauki dwóch kwalifikacji zawodowych:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

absolwent może między innymi ubiegać się o pracę w zakresie: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Po zdaniu egzaminu maturalnego potwierdzonego przez OKE absolwent ma uprawnienia do dalszego podjęcia nauki na studiach wyższych. Z uwagi na specyfikę zawodu przedmiotami rozszerzonymi są do wyboru: matematyka, fizyka, geografia lub chemia a uzupełniającymi - historia i społeczeństwo. Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia na obsługę kas fiskalnych.

1G / Technik górnictwa podziemnego rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykainformatykajęzyk obcychemiafizykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
38.5539.7741
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lat i po ukończeniu szkoły oraz zdaniu w trakcie nauki dwóch kwalifikacji zawodowych:

GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji  podziemnej złóż

absolwent otrzymuje dyplom technika i może między innymi ubiegać się o pracę w: podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne, biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach geologicznych, przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

                Po zdaniu egzaminu maturalnego potwierdzonego przez OKE absolwent ma uprawnienia do dalszego podjęcia nauki na studiach wyższych.  Z uwagi na specyfikę zawodu przedmiotami rozszerzonymi są do wyboru: matematyka, fizyka, geografia lub chemia a uzupełniającymi - historia i społeczeństwo. Zawód objęty jest porozumieniem z Polską Grupą Górniczą umożliwiającym zatrudnienie absolwentów, którzy maja potwierdzone zdobycie w/w kwalifikacji oraz opiekę stypendialną dla najlepszych uczniów. 

1H / Technik elektryk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykainformatykajęzyk obcychemiafizykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
37.6577.38117.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lat i po ukończeniu szkoły oraz zdaniu w trakcie nauki dwóch kwalifikacji zawodowych: 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03 Eksploatacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

 absolwent może między innymi ubiegać się o pracę w zakresie: montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektryczno-elektronicznych, wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach na podstawie dokumentacji technicznej, konserwowania i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji elektrycznych.

                Po zdaniu egzaminu maturalnego potwierdzonego przez OKE absolwent ma uprawnienia do dalszego podjęcia nauki na studiach wyższych.  Z uwagi na specyfikę zawodu przedmiotami rozszerzonymi są do wyboru: matematyka, fizyka, geografia lub chemia a uzupełniającymi - historia i społeczeństwo. Zawód objęty jest porozumieniem z Polską Grupą Górniczą gwarantującym zatrudnienie absolwentów, którzy maja potwierdzone zdobycie w/w kwalifikacji oraz opiekę stypendialną dla najlepszych uczniów. Uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP.

1O / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizykainformatykajęzyk obcychemiafizykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Nauka trwa 5 lat i po ukończeniu szkoły oraz zdaniu w trakcie nauki dwóch kwalifikacji zawodowych:

ELE. 08 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE. 09 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

absolwent może między innymi ubiegać się o pracę w zakresie: montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę oraz w serwisach ich obsługi, inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, przygotowania dokumentacji technicznej w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną.
Po zdaniu egzaminu maturalnego potwierdzonego przez OKE absolwent ma uprawnienia do dalszego podjęcia nauki na studiach wyższych.  Z uwagi na specyfikę zawodu przedmiotami rozszerzonymi są do wyboru: matematyka, fizyka, geografia lub chemia a uzupełniającymi - historia i społeczeństwo.