konto
Technikum nr 13

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 13 Katowice

1HA / Technik handlowiec rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemiageografiahistoriawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
32.872.6120.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

technik handlowiec

   absolwent znajdzie zatrudnienie
   w galeriach handlowych,
   jako przedstawiciel handlowy renomowanych firm

   Uczymy:

   - marketingu
   - technik sprzedaży
   - prowadzenia własnej firmy

    Nauka trwa pięć lat

1LA / Technik logistyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykageografiainformatykawos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
63.55106.17140.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

technik logistyk
   specjalista w zakresie sprawnego przepływu informacji, towarów i usług

absolwent znajdzie zatrudnienie w firmach transportowo - spedycyjnych,
  centrach logistycznych i dystrybucyjnych

   Uczymy: 

  - jak dostarczyć towar od producenta do konsumenta
  - jaki rodzaj transportu wybrać lub jak połączyć kilka środków transportu
  - jak zarządzać magazynami i zapasami
  - jak zbierać, przechowywać i analizować dane w zintegrowanych systemach informatycznych

  
Bloki programowe: 

  -logistyka 
  -podstawy transportu 
  -zarządzanie zapasami i magazynem 
  -społeczno-prawny 

    Nauka trwa pięć lat

1RA / Technik reklamy rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskichemiahistoriainformatykaplastyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
41.2597.61146.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

technik organizacji reklamy 
   organizator działań reklamowych

  
 absolwent będzie mógł pracować na stanowisku:
   - agenta reklamowego
   - grafika komputerowego
   - organizatora działań reklamowych

   - copywritera
   - art directora
   - organizatora działań public relations